Hizmetlerimiz

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik 

Sosyal ve çevresel konular, tüketici ve pazar beklentilerinde giderek daha önemli hale geliyor. Kuruluşlar, en son mevzuata uymanın ötesinde, operasyonlarının yerel toplulukları ve ekonomileri nasıl etkilediğini düşünmek için tedarik zinciri ortaklarıyla çalışırken izlenebilirlik ve dolaylı çevresel ve sosyal etkileri de ele almak durumunda. 

Paydaş kapitalizmi anlayışının tedarik zinciri planlamarındaki sürdürülebilirlik uygulamaları için kritik önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin tedarik zincirindeki tüm paydaşların dahiliyetini de düşünerek kapsamlı ve kapsayıcı bir hizmet tasarladık.

Deloitte olarak, güçlü ve geleceğe dönük bir iş kurmak için kurumların tedarik zincirlerindeki çok çeşitli riskleri nasıl tanımlayacaklarını, azaltacaklarını ve bunlara nasıl uyum sağlayacaklarını anlamalarına yardımcı oluyoruz.

Neler Sağlıyoruz

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik

İnsan Hakları ve Çevresel Due Diligence kapsamında İş Etiği ve Davranış Kuralları, Tedarik Zinciri Haritalaması, Tedarikçi İzleme ve Değerlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Düzeltici tedbirlerin alınması ve tedarikçi yetkinliklerinin artırılması konusunda kapasite geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.  

Bu hizmetimizi sunarken başlıca faydalandığımız mevzuat ve çerçeveler :  

·        Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (AB-Taslak) 

·        Tedarik Zincirinde Şirketlerin İnsan Hakları İhlallerini Önlemeye Yönelik Özen Yükümlülüğü Hakkın Kanun (Almanya) 

·        Ecovadis - Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi 

·        Amfori - BSCI 

Sürdürülebilir Satın Alma

Kurumların tedarik zincirinde ÇSY etkileri doğrultusunda stratejilerinin oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi (satın alma hedefleri) organizasyonun ve süreçlerin yazılı hale getirilmesi ve Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu’nun oluşturulması konusunda danışmanlık veriyoruz.  

Bu hizmetimizi sunarken başlıca faydalandığımız mevzuat ve çerçeveler : 
ISO 20400 Sürdürülebilir Satın Alma Standardı

Paydaş Katılımı ve Paydaş Paneli 

Kuruluşlar içerisinde karar alma sürecini sürekli besleyen bir katılım döngüsü yaratmayı amaçlayan AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı uyarınca 

1.     Paydaşların Belirlenmesi 

2.     Paydaşların İlgilerinin ve Çıkarlarının Tespit Edilmesi  

3.     Paydaşların Güçlerinin ve Etkilerinin Saptanması (Temel Paydaşların Anlaşılması) 

4.     Paydaş Katılımı Stratejisinin Oluşturulması (Paydaşları neyin motive edeceğine ve onların desteğinin nasıl kazanılacağına karar verme) çalışmalarını yürütüyoruz.  

Bu hizmetimizi sunarken başlıca faydalandığımız mevzuat ve çerçeveler : 

·        AA1000 SES Paydaş Katılım Standardı 

İş Dünyası ve İnsan Hakları– UN Guiding Principles Danışmanlığı

Şirketlerin, İnsan haklarına saygı gösterme sorumluluğunu yerine getirmek için bir politika taahhüdü vermeleri gerektiği, İnsan Hakları etkilerinin tespit edilmesi, hak ihlallerini önleyici ve azaltıcı tedbirlerin alınması ve nasıl ele alındığını konularında danışmanlık veriyoruz. Şirketlerin insan haklarına gerekli özeni gösteren süreçler geliştirmesi ve varsa yol açtıkları her türlü olumsuz insan hakları etkisinin düzeltilmesini sağlayacak süreçleri tasarlamalarında şirketlere öneriler getiriyoruz. 

Bu hizmetimizi sunarken başlıca faydalandığımız mevzuat ve çerçeveler : 

·        UN Guiding Principles- İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler