Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Kurumsallaşma, bir şirkette yöneticilerin kişisel yöntemlerine bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlayan yapı ve süreçlerin oluşmasıdır. Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Görüşler

Ekonomik Görünüm

Ekonomik Görünüm Raporu’na göre dünya ve Türkiye ekonomisi kritik bir eşikte. Küresel tarafta gözler Çin, FED ve petrol fiyatları üzerindeyken; içeride devam eden siyasi belirsizlikler, görece yüksek enflasyon ve cari açık ile zayıf büyüme dinamiklerinden oluşan bir tablo ile karşı karşıyayız...

Hizmetlerimiz

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsallaşma, bir şirkette yöneticilerin kişisel yöntemlerine bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlayan yapı ve süreçlerin oluşmasıdır. Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Hizmetlerimiz

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerimiz ile müşterilerimizin riski azaltmaya yönelik aksiyon almalarına ve değer yaratan riskleri yönetmelerini sağlayacak şekilde risk yönetimi faaliyetlerini süreç ve stratejilerine entegre etmelerine yardımcı olmaktayız.

Hizmetlerimiz

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Risk Danışmanlığı Hizmetleri

Deloitte Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Risk Danışmanlığı hizmetleri ile bilgi teknolojilerini firmanızın stratejileri ile uyumlu hale getirebilir ve verimli bilgi teknolojileri süreçleri geliştirebilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)

Fırsat ve değer yaratmak ile başarıyı tehlikeye atmak arasındaki farkı oluşturan riskin belirlenmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi, risk zekâsına sahip bir organizasyonun proaktif yaklaşımı ile mümkündür. Deloitte olarak kapsamlı Yönetişim, Risk&Uyum Stratejisi ve Planlama hizmetleri sunmaktayız

Hizmetlerimiz

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

Deloitte İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi hizmetleri ile Acil Durum Müdahalesi, Kriz Yönetimi, Operasyonel Kurtarma, Kritik Lokasyon Seçimi, Üçüncü Parti Firmaların Sürekliliği başlıkları altında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

Itır Soğancılar Gülüm, Ortak

Risk Danışmanlığı