Operasyonel Risk

Kurumlar, çalışanları, üçüncü taraflar, teknoloji, veri, iş süreçleri ve kontrollerden kaynaklanan çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Kurum performansını arttırmak için operasyonel risklerinizi yönetiyor musunuz?

Teklif talebinizi iletin