Görüşler

Veri Görselleştirme ve İçgörüye Dayalı Organizasyon

Organizasyonlar, her zamankinden daha fazla veriye dayalı analizlere güveniyor. Ancak, işletmenin belirli bölümlerinde karar vermeyi desteklemek için içgörüyü kullanan ve her yerde bilgi edinme ve bunlara göre hareket etme konusunda içgörüye sahip organizasyonlar arasında büyük bir fark vardır.

Faydalı buldunuz mu?