Corporate and Business Unit Strategy

Hizmetlerimiz

Kurumsal ve İş Birimi Stratejisi

Giderek daha belirsiz ve değişen bir ortamda, müşterilerin büyüme ve değer yaratma, portföy optimizasyonu, farklılaşma ve değişiklik için uygulanabilir stratejiler oluşturmalarına yardımcı oluruz.

Monitor Deloitte’un Kurumsal ve İş Birimi Stratejisi uygulaması, en büyük ve en yenilikçi şirketlerin stratejik yönlerini tanımlamasına ve hem tüm kurumsal düzeyde hem de belirli iş birimleri veya coğrafyalar için kilit seçimler yapmasına yardımcı olur. Bu, stratejik planlama, kurumsal portföy optimizasyonu, büyüme tanımlaması (organik ve organik olmayan), rekabetçi strateji, yeni pazara giriş ve senaryo planlamasını içerir.

Kuruluşların stratejilerini yerine getirmek ve gerçekleştirmelerinde sonraki adımları atmalarına yardımcı olmak için strateji tanımlamasının ötesine de geçeriz. Bu, stratejik maliyet azaltma programları, yetkinlik tasarımı, birleşme ve satın alma stratejisi ve dinamik stratejik planlama sistemlerini içerir. Stratejiden uygulamaya kadar, iş dünyasındaki en karmaşık sorunların üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmış hizmetler ve derin endüstri içgörüleri sunarız.

Daha fazla değer elde etmenin yolları

 

Stratejinin seçimler gerektirdiğini anlayın. Kuruluşlar nadiren yeterli kaynaklara sahip olduklarından, hangi pazarlarda rekabet edeceğine ve bu pazarlarda nasıl başarılı olacağına karar vermek, odaklanmak ve etkili seçimler yapmak için çok önemlidir. Liderlik ekiplerine, seçenekleri hayal etmelerine ve bir dizi kritik seçim ve eylemleri kabul etmelerine yardımcı oluruz.

Uyumlanmış bir organizasyonun gücünün tamamını gerçekleştirmek için stratejik seçimleri kuruluş genelinde uygun şekilde bütünleştirin. İş genelinde operasyonel modeller ve yatırımlarla stratejik istekleri ve seçimleri birbirine bağlamak önemlidir, böylece organizasyonun işi pazardaki rekabet gücüne katkıda bulunur.

Tepe ile aynı noktada olan hareketi ara. Net strateji seçimleri ve organizasyonun bu stratejiye uyumlu şekilde çalışmasıyla üst düzey yöneticiler, fonksiyonlar, yatırımlar ve faaliyetler arasında stratejiyi sürekli savunarak ve fonksiyonel alanlarını aynı yönde hareket ettiren kararlar alarak zaman içinde stratejinin etkili takipçileri olmalıdır.

Potansiyeli tam tanımlamak için farklı düşünmek. Geleneksel sektörler birçok yönden değişiyor. Müşteriler daha fazlasını bekler; dijital, temelde farklı bir değer sağlama yöntemi sağlar. Farklı seçenekleri belirlemek ve değerlendirmek için, yöneticilerin sektör ve iş yakınlığını yenilikçi ve farklı düşünce ile birleştirmeleri gerekir.