Customer and Marketing Strategy

Hizmetlerimiz

Stratejik Dönüşüm

Şirket çapında, strateji odaklı iş dönüşümünü kolaylaştırmak için yöneticilerle birlikte çalışırız.

Müşterilere, nerede oynamalı, nasıl kazanmalı
konusunda stratejik yönü tanımlamalarına yardımcı oluruz, yapılandırıcı
seçenekleri hem kurumsal seviyede hem iş biriminde hem de coğrafi seviyede
kapsayıcı strateji ve portfolyo revizyonu ile bilgilendiririz.

Müşteriler ile ilgili derinlemesine bakış
açıları, teknolojinin evrimi, sektörün bulanıklaştığı ekosistemlerin ortaya
çıkışı ve değişen avantaj kaynaklarını dikkate alarak işbirliği yaparız. Bulut
hizmetleri, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti gibi isimlendireceğimiz fırsat
ve tehditler üzerine inşa edecekleri dijital ve değişen teknoloji
stratejilerini ilerletmeleri için müşterilerimizle yakın çalışırız.

Bütün bunlar vasıtasıyla, uzmanlarımız, tam
bir iş değeri elde etmek, stratejileri, yetkinlikleri, programları ve planları
gerçekleştirmek için dönüşüm programlarının tasarım ve uygulamasında rehberlik
eder.