trees

Hizmetlerimiz

Organik Büyüme

Müşterilerimizin derin ve dokulu müşteri içgörüleri, harekete geçirilebilir segmentasyon, operasyon modeli değişiklikleri, yeni ve dinamik fiyatlandırma modelleri ve gelişmiş performans yönetimini kullanarak dönüşümsel büyümeyi yönlendirmesine yardımcı oluruz.

Monitor Deloitte’un büyüme ve müşteri stratejisi profesyonelleri, işlerinde müşteri ve pazarlama bağlantılı değişim ve büyümeyi tasarlamak ve sunmak için iş liderleri ve pazarlama tepe yöneticileri (CMO) dahil olmak üzere yöneticiler ile çalışır. Hizmetlerimiz dört tip müşteri ve pazarlama dönüşümüne odaklanır: büyüme ve pazarlama dönüşümü, müşteri katılımı ve deneyim dönüşümü, pazarlama yetkinlik dönüşümü ve fiyatlandırma dönüşümü.

Rekabet avantajına odaklı çözümler. Endüstri kıyaslamaları yararlı olsa da, farklılaşma çoğu zaman endüstri uygulamaları ve trendleri dışından gelir. Büyümenin ve liderliğin kilidini açmak için kapsam dışı yetkinlikler ve stratejiler zorunludur. Taahhütlere farklı, ancak pratik bir içgörü kazandırmak için bu odağı endüstri ve işlevsel derinlik ile birleştiririz.

Tüketici için derin empati. Tüketicilerin davranışlarını neyin yönlendirdiğini ve organizasyonlar üzerindeki etkilerinin anlaşılması için onlarca yıl harcadık. Yeni ve net olmayan kanallarla ve yeni tüketicilerle başarı, tüketici davranışının itici güçlerini anlama konusunda acımasız bir odaklanmayı gerektirir.

Tescilli, üstün metodolojiler. Yöntemlerimiz, müşterilerin büyüme oranlarındaki değişiklikleri gerçekleştirmelerine yardımcı olur ve aynı zamanda şeffaf, öğretilebilir ve sezgiseldir. Ve danışmanlık tarzımız müşteri ekiplerini işin içine katar, büyümenin önündeki iç engelleri ortaya çıkarır ve ele alır, bilgiyi transfer eder ve büyüme üzerinde sürdürülebilir bir etki bırakır.

Yetkinlikleri inşa etmek için bir önyargı. Sürdürülebilir organik büyüme, daha güçlü pazarlama ve müşteri katılımı yetkinliklerinden kaynaklanır. Taahhütlerimiz, küresel marka stratejisi ve müşteri içgörüleri gibi “geleneksel” yetkinlikler ve çok kanallı yönetim (dijital, sosyal ve mobil) gibi daha yeni yetkinlikleri dahil ederek, kalıcı pazarlama yetkinlikleri oluşturmak ve karar verme ve pazarlama operasyonlarını bilgilendirmek için gelişmiş analizlerin etkin kullanımı şeklinde tasarlanmıştır.

Taze bir yaklaşım. Her taahhütle ilgili temel sorunları ve soruları belirlemeye, çerçevelemeye ve ele almaya kararlıyız. Tek tip teknoloji, sağlayıcı, veri kaynağı veya dış kaynak sağlama seçeneğini düzenlemeyiz.

Müşterilerimize geliştirmeleri için yardım ederiz:

  • Büyüme oranı iyileştirmeleri.
  • Müşteri sadakati ve elde tutma oranı iyileştirmeleri.
  • Pazarlama ve müşteri hizmetleri harcama etkinliğinin iyileştirilmesi.
  • Dönüşüm stratejileriyle ilişkili pazarlama aksiyonlarıyla kâr büyümesi.