Business Design and Configuration

Hizmetlerimiz

İş Tasarımı ve Yapılandırması

Organizasyonların stratejilerini, büyümesini ve dönüşümünü destekleyen, nerede oynanır ve nasıl kazanılır seçimlerini gerçekleştirmek için, iş yetkinliklerini ve bunların yapılandırmasını tanımlamak, önceliklendirmek ve tasarlamak için yöneticilerle çalışırız.

Geleceğin operasyon modelini tasarlamak

Monitor Deloitte’un İş Tasarımı ve Yapılandırma uygulaması, organizasyonların dönüşüm tutkularını geçerli hale getirmek, başarı için gerekli olan yetkinlikleri belirlemek ve önceliklendirmek ve operasyon modelinin strateji üzerinde etkili bir şekilde sunulmasını tasarlamak için çalışır. Kurumsal mimarlar olarak, işletmelerin, stratejilerini ortaya koymak ve oraya gitmelerine yardımcı olacak yol haritasını geliştirmek için nasıl çalışabileceklerine dair bir plan yaratırız. Önemli değer sağlayan odaklanma alanlarını önceliklendirerek şirketlerin yönlerini bulmalarına ve hızlanmalarına yardımcı oluruz. Bu genellikle iki önemli faaliyeti içerir: stratejiyi eyleme dönüştüren yeni bir vizyonun iletişimi; ve detaylı süreç, organizasyon ve teknoloji tasarımına rehberlik etmek için açık tartışmaların kolaylaştırılması.

Yaklaşımımız, müşterilerimizi pazarda farklılaştırmak için gerekli olan insanlar ve teknolojinin sağladığı süreçleri sunmaya odaklanmış olan yetkinlik temellidir. Yetkinlik, istenen bir hedefe karşı gösterilen kanıtlanmış ve tutarlı bir kapasitedir. Bu, misyonu, içgörüleri ve yönetişimi ve onu desteklemek için gerekli olan süreç, teknoloji ve yeteneğin birleşimi ile tanımlanır. Biz, ekibimizin her bir üyesinin, kapsamlı, ilgili endüstri bilgisinin yanı sıra, karmaşık iş dönüşümlerin mimarlığında program, fonksiyonel ve teknik deneyime sahip olmasıyla deneyim lideriyiz.

İş Tasarımı ve Yapılandırma Hizmetleri

Tutkuyu onaylayın. Bir müşterinin işinin kim, ne ve nasıl olduğu, o işin nasıl değiştiği ve şirketin iş modelini etkileyebilecek alternatif geleceği konusunda net bir anlayış geliştiririz. Bu, müşterinin değişen piyasalarda esnek ve çevik kalmasını sağlarken mevcut yönde etkili bir işi işletmesini sağlayabilir.

Yetenek değerlendirmesi ve önceliklendirme. Bir şirketin mevcut yetkinliklerini değerlendirmek, hangi yetkinliklerin dönüşüm yapması gerektiğini belirlemek, işletmeyi farklı kılan yetkinlikleri öncelik sırasına koymak, yani sadece gerekli olanlara göre ayırt edici ve rekabetçi yetkinlikleri belirlemek için sektöre özgü, müşteriye özel yetkinlik haritaları oluşturur ve gelecek yatırımı için bir rehber planlarız.

Yetkinlik tasarımı. Hedefleri, karar haklarını ve hesap verebilirliği tanımlayarak vizyon ve iş modeli bağlamında bir şirketin gelecekteki durum yetkinliklerini tasarlarız. Ardından, yaklaşımı güçlendirmek için ölçümler ve teşvikler kullanırız.

Operasyon modeli tasarımı. İş yapısında, işin nerede ve nasıl yapıldığına bağlı olarak gelecekteki durum yetkinliklerini yapılandırarak yeni operasyon modelleri geliştiririz.

Yol haritası ve ileriye yönelik rehberlik. Dönüşüm stratejisini öncelik yetkinliklerine dayalı uygulanabilir bir plana dönüştürür ve yeni operasyon modelini uygulamak için bir yol haritası geliştiririz.