Innovation

Hizmetlerimiz

İnovasyon ve Girişimler

Organizasyonların inovasyon ve büyüme yollarını değiştirmelerine yardımcı oluruz

Strateji, sosyal bilimler ve teknolojinin bir araya gelmesiyle, bir şirketin değer zincirinde büyüme ve değer yaratmayı teşvik etmek için tasarım ve yeni girişim yaratma uygularız.

Strateji, sosyal bilimler ve teknolojinin bir araya gelmesiyle, bir şirketin değer zincirinde büyüme ve değer yaratmayı teşvik etmek için tasarım ve yeni girişim yaratma uygularız.

 

Bir sonraki büyük şeyi keşfetme, daha önce ne olduğu üzerine genişleme ya da dijital değişikliklerden nasıl yararlanılacağını anlama, işler yenilikle gelişip büyür.

Deloitte’un Doblin’le güçlendirilmiş tasarım öncülüğünde küresel inovasyon uygulaması, organizasyonlara yeni büyüme ve refah kaynakları yaratmalarına yardımcı olmak ve bu yenilikleri hızla ve çeviklikle pazara sunmak için bir dizi tekil yetkinlik, araç ve insanı bir araya getirir.

Strateji, sosyal bilimler ve teknolojinin bir araya gelmesiyle, bir şirketin değer zincirinde büyüme ve değer yaratmayı teşvik etmek için tasarım ve yeni girişim yaratma uygularız. Bunu müşterilerimize yardım ederek şu şekilde yapıyoruz:

  • Organizasyonlar için tutku veren çığır açıcı yenilik stratejileri oluşturmak ve uygulamak
  • Yenilik çabalarını doğru yere odaklamak
  • Yeni gelir akışları tasarlamak, kurmak ve başlatmak
  • Daha hızlı ve daha etkili yenilikçiler olmak