Hizmetlerimiz

Finans

Finansal dönüşümü üstlenen her CFO bu dönüşümlerin zor ve zaman alıcı olduğunu bilir. Finansal dönüşüm dikkatli planlama ve kaynak gerektirir; özellikle düzensiz planlama durumlarında kimi zaman yüksek maliyetli olabilir. Bu zor finansal dönüşüm süreci, finans birimlerinin iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına ve stratejilerine uyumlu hale getirilmesi için son derece kritiktir. Deloitte, finans liderleri için finans fonksiyonlarının iş birimlerini destekleyen ve değer yaratan birimler haline gelmesi konusunda çözümler üretir. Bu çözümler finans fonksiyonlarının iş birimlerine güvenilir bir iş ortağı haline getirilmesinden yüksek performanslı operasyon modellerinin geliştirilmesine, ana süreçlerin iyileştirilmesinden hali hazırdaki performansın yönetilmesine kadar geniş kapsamda bir faaliyet alanını içerir.

Akıllı sözleşmeler hakkında bilgin olmak

Blockchain teknolojisi pek çok endüstride kayda değer bir ilgi uyandırıyor. Uygulamaların alanı büyüdükçe, endüstri liderleri teknolojiyi çok özel kullanımlar ve ihtiyaçlar için özelleştiriyorlar. İleriye doğru ciddi bir adım olan blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler— blockchain üzerinde taraflar arasındaki anlaşmanın şartlarını otomatik olarak yerine getiren kendiliğinden uygulamalı kodlar bütünü— daha şimdiden birçok veritabanına ve ERP sistemine yayılmış durumda.

Devamı için tıklayınız.

Value webs