supply chain

Hizmetlerimiz

Tedarik Zinciri

Gelirleri arttırmak ve maliyetleri düşürmek

İş stratejiniz ne kadar iyi olursa olsun, eğer operasyonlarınız stratejiniz ile paralel olarak hedefe yönelik değilse, stratejiniz hayata geçirilemez. Hızla globalleşen dünya, yoğun rekabet ortamı, yeni ürünler ve yeni sorunlar maliyetleri düşürürken verimliliği arttırma gerekliliğini getiriyor. Bu yüzden, günümüzde tedarik zinciri her zamankinden daha yenilikçi, hızlı ve pratik bir yapıda dizayn edilmelidir.

Hızla değişen dünyamızda iş yapma biçimleri de hızla değişmekte ve bu durum şirketlerin stratejilerini buna göre yapılandırmalarına neden olmaktadır. Değişen şirket stratejileri genelde pazarlama, marka ve satış odaklı olmakta, tedarik zinciri stratejisinin ise bu stratejilerdeki değişimi izlemesi beklenmektedir. Tedarik zincirinin değer zincirinin ortasında yer aldığı düşünüldüğünde ise tedarik zinciri stratejisinin şirket stratejisinin başarılı bir biçimde uygulanmasında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Şirketler tedarik zincirlerini yapılandırırken, “Müşteri odaklı mı yoksa ürün odaklı mı olmalıyız?”, “Verimliliğe mi yoksa esnekliğe mi odaklanmalıyız?”, “Küresel olarak mı yoksa bölgesel olarak mı yönetimi organize etmeliyiz?”, “Merkezi mi yoksa merkezi olmayan bir yapı mı benimseyeceğiz?” gibi konularda seçeneklerden birini seçme eğiliminde olmaktadırlar. Halbuki tedarik zinciri yönetimi ile rekabet avantajı kazanmak için birden fazla boyutta mükemmelliğin yakalanması gerekmektedir. Ayrıca, bir unsur üzerinde çok fazla yoğunlaşıp diğerinin ihmal edilmesi ciddi yansımalara yol açmaktadır.

Deloitte, müşterilerinin tedarik zinciri ile ilgili alması gereken stratejik kararlarını daha iyi anlamasına ve etkin bir şekilde bu kararların alınmasına yardımcı olmaktadır. Şirketlerin karşılaştığı alternatifleri değerlendirmelerine ve iş stratejileri ile uyumlu olacak, hissedar değerini artıracak ve riski azaltacak tedarik zinciri stratejisinin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, tedarik zinciri stratejisinin belirginleşmesiyle, planların uygulamaya geçirilmesine odaklanarak, şirketlerin güçlü yönlerinden faydalanmasını sağlamakta ve operasyonların stratejiyle uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

Rekabetin arttığı ve şirketlerin her geçen gün rekabetçi kalabilmek adına yeni hedefler oluşturmak zorunda kaldıkları iş dünyasında, en önemli unsurlardan biri de tedarik zinciri olarak öne çıkmaktadır. Tedarik zincirinin şirket genelinde en iyi şekilde yönetilebilmesi tedarik zincirinin organizasyonu ile yakından ilgilidir. Tedarik zinciri içinde yer alan her birimin kendi hedeflerine ulaşmak adına ayrı ayrı gerçekleştirdiği operasyonlar, tedarik zincirinin bütününün en iyi noktaya gelmesini sağlamayıp aksine tedarik zincirinin her parçasının farklı yönlere çekilmesine sebep olmaktadır.

Tedarik zincirinin en iyi şekilde yönetilebilmesi için tüm tedarik zinciri fonksiyonlarının birbirleri ile yeterli bilgi paylaşımına sahip, rol ve sorumlulukları belirlenmiş, raporlama ilişkileri tanımlanmış olarak organize edilmesi gerekmektedir. Deloitte, global tedarik zinciri ve sektör tecrübesi ile tedarik zinciri organizasyonunu müşterilerinin amaçlarına en uygun şekilde yapılandırmaktadır.

Value webs