Hizmetlerimiz

Müşteri ve Pazar Stratejisi

Deloitte Danışmanlık ekibi müşterilerine “Müşteri ve Pazar Stratejisi” alanına odaklı ve deneyimli kadrosu ile firmaların vizyon ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejik inisiyatiflerin belirlenmesinde ve belirlenen inisiyatiflerin uygulama planı ile hayata geçirilmesine destek olmaktadır.

Daha fazlasını keşfedin

Şirket yöneticilerinin önde gelen hedefleri sürdürülebilir karlı büyüme sağlayarak hissedar değerini artırmakken globalleşme, artan rekabet, ileri teknoloji ile değişen pazar koşulları ve müşteriler tüm endüstrilerde gelirleri ve karlılığı baskı altına almaktadır.

Değişen dünya ile birlikte müşteriler ve tüketiciler değişmektedir…

  • İnternet sayesinde müşteriler her türlü bilgiye coğrafyadan bağımsız olarak ulaşabilmektedir.
  • Akıllı telefonlar, yaygınlaşan kablosuz internet bağlantıları ile müşteriler zamandan ve mekandan bağımsız olarak bilgi toplamakta, alışveriş yapmakta ve hizmet sorgulamaktadır.
  • Sosyal medya ağları, öğrenme, tavsiye etme ve deneyim paylaşma ortamı sağlayarak talebin yönlendirilmesinde etkili olmaktadır.

Tüm bunların sonucunda firmalar, daha talepkar daha sofistike ve daha pazarlık gücü yüksek müşteriler ve tüketiciler ile karşı karşıya kalmaktadır.

Değişen dünya ile birlikte pazar koşulları da değişmektedir…

  • Uluslararası ticaret bariyerlerinin kaldırılması ile firmalar artık daha geniş bir global pazarda daha fazla sayıda firma ile rekabet etmektedir.
  • Gelişmiş ekonomiler doyum noktasına gelirken gelişmekte olan ülkeler talep açısından yeni fırsatlar sunmaktadır.
  • Hammadde kaynakları azalmakta, girdi ve işçilik maliyetleri yükselmekte ve firmalar üzerindeki maliyet ve karlılık baskısı artmaktadır.
  • Farklılaşmak için inovasyon ve yeni ürün geliştirmeye ayrılan kaynaklar artarken ürün yaşam döngüsü giderek azalmaktadır.

Bu gelişimlerin sonucunda pazarda rekabet etmek ve sürdürülebilir karlı büyüme giderek zorlaşmaktadır. Ürün, hizmet kalitesi müşteriler tarafından standart beklenti haline gelirken fiyatla rekabetten ayrışmaya çalışmak, aynı kaliteyi daha uygun fiyata sunmak artık sürdürülebilir değildir.

Sürdürülebilir karlı büyüme için müşteri ve tüketicilere odaklanarak müşteri bilgilerini daha etkin kullanmak, güçlü müşteri ilişkileri kurmak, yeni müşterileri portföye eklemek ve sürekli yeniliği destekleyerek güçlü markalar yaratmak firmalar için kaçınılmaz hale gelmiştir.