Hizmetlerimiz

Müşteri Stratejisi ve Segmentasyon

Strateji

Gelişen teknoloji ve değişen pazar şartları ile birlikte müşterilerin ve tüketicilerin satın alma gücü giderek artmaktadır. Firmalar tercih edilebilmek için müşteriler için bir neden yaratmak durumundadır. Bu da, ancak müşteri ihtiyaçlarını doğru tespit edip müşteri ihtiyaçları ile örtüşen değer önerileri sunarak mümkün olabilmektedir. Ancak gerek ihtiyaç ve beklentileri açısından gerek firmaya sağladıkları değer düşünüldüğünde tüm müşteriler aynı değildir.

Bu sebeple, her bir müşteriye aynı davranmak yerine müşteri ihtiyaçları ve firmaya getirdikleri arasındaki farklılıkları göz önüne alarak müşterileri segmente etmek kritiktir.

Firmalar, kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmak, pazar paylarını ve karlılıklarını artırmak için kanal stratejilerini, yeni ürün geliştirme stratejilerini, organizasyon yapılarını, fiyatlandırma yaklaşımlarını, ürün portföylerini ve hizmet seviyelerini müşteri segmentlerine göre şekillendirmelidirler.

· Müşteri araştırmaları ile müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması ve firmaya sağlanan değerin analiz edilmesi

· Müşteri ve tüketici segmentlerinin belirlenmesi

· Segment değerlerinin belirlenmesi ve hedef segmentlerin seçimi

· Segment profillerinin oluşturulması (alışveriş alışkanlıkları, tercih ve ihtiyaçlarının, yaşam tarzlarının detaylı anlaşılması)

· Segment bazlı satış, pazarlama, ürün geliştirme, fiyatlandırma, vb. stratejilerin geliştirilmesi

· Anahtar müşteri kriterlerinin belirlenmesi ve anahtar müşteri yönetimi yaklaşımlarının geliştirilmesi

Hizmetlerimiz

Deloitte Danışmanlık olarak, “Müşteri Stratejisi” konusunda özellikle gelir ve karlılıklarını artırmak isteyen, müşterilerini daha yakından tanıyarak müşterilerin firma açısından değerlerini tespit etmek isteyen, tüm müşterilere aynı davranmak yerine müşteri segmentlerine göre değer önerilerini farklılaştırmak isteyen ve bu sayede kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyen firmalara hizmetler sunuyoruz.

Kimlerle Çalışıyoruz?

• Müşterilerin firmaya sağladığı ve firmanın müşterilere sağladığı değerin doğru anlaşılmasına yardımcı oluyoruz.

• Müşterilerimizin kurum kaynaklarının müşteri verisine dayalı bir şekilde daha etkin ve verimli bir şekilde aloke edilmesini sağlıyoruz.

• Tüm müşterilere eşit davranmak yerine müşterilerin sağladığı değere ve ihtiyaç ve beklentilerine göre değer önerilerinin (hizmet seviyeleri, ürün portföyü ve fiyatlandırma) geliştirilmesine yardımcı oluyoruz.

• Segment odaklı stratejiler izlenerek (satış ekibi yetkinlikleri, organizasyon yapısı, yeni ürün geliştirme süreçleri, kanal stratejileri, vb.) satış ve karlılık seviyelerinin artırılmasına destek oluyoruz.

Müşterilerimize sağladığımız faydalar