Hizmetlerimiz

Mağaza İçi Müşteri Deneyimi Yönetimi

Deloitte olarak gerçekleştirdiğimiz Mağaza İçi Müşteri Deneyimi Yönetimi projelerimiz ile şirketlerin mağaza kanalında sağladığı müşteri deneyimini tüm boyutları ile ele alarak iyileştiriyor; yeni müşteri edinme, satışa dönüşüm oranları, müşteri sadakati, ziyaret sıklığı gibi faktörleri iyileştirerek satış ve karlılık açısından belirgin kazanımlar elde ediyoruz.

Müşterilerin mağaza içerisindeki davranışları, tercihleri, düşünceleri, ihtiyaçları ve istekleri hakkında detaylı veriler elde ediyoruz. Bunun yanı sıra, çalışan verimliliği, ürün yerleşimi, mağaza tasarımı gibi müşteri deneyimini etkileyen tüm faktörleri analiz ederek; müşterilerinizin mağazadaki yolculuğunun uçtan uca iyileştirilmesini hedefliyoruz.

Projelerimizde kullandığımız çeşitli araçlar ile müşterileriniz ve mağazalarınızda yaşadıkları deneyimler hakkında elde ettiğimiz detaylı veriler, kararların risksiz olarak verilmesini sağlamaktadır.

Yöntemler

Alışveriş bittikten hemen sonra gerçekleştirilen anketler, müşterinin yaşadıkları deneyimi tam olarak anlamamıza imkan tanır. Oluşturduğumuz veri havuzu; müşteri segmentleri bazında ihtiyaçları, beklentileri, tercihleri, düşünceleri ve rekabet içerisindeki konumu ortaya koyar.

Müşteri Çıkış Anketleri

Alışveriş sırasında gerçekleşen tüm etkileşimlerdeki müşteri davranışlarını anlamak için kullanılır. Elde edilen veriler ile gerçekleştirilen analizler; müşteri navigasyon rotaları sonucu elde edilen mağaza içi sıcak/soğuk bölgelerin tespiti ile; reyon, kasa ve kabinlerde harcanan zaman ve çalışanların müşteri ile etkileşimin satışa dönüşümüne kadar birçok alanı kapsar.

Müşteri Gözlemleri

Satış elemanlarının reyon bazında günlük aktiviteleri ve bu aktivitelerin müşteri deneyimine etkileri gözlemlenir. Elde edilen veriler, değişen mağaza yoğunluk seviyelerindeki ekip verimliliği ve işgücü ihtiyacını ortaya koyarak; iyileştirme için gerekli inisiyatiflerin belirlenmesini sağlar.

Personel Gözlemleri

Önceden gerçekleştirilmiş olan gözlem ve anketlerin ortaya koyduğu çeşitli soru ve sorunları baz alarak oluşturulan çeşitli müşteri davranışı senaryoları, Gizli Müşteri yöntemi ile uygulanır. Mağaza içi deneyim ve mağaza çalışan davranışlarının müşteri gözü ile değerlendirilmesini sağlar.

Gizli Müşteri Uygulaması

Rakip mağazaların ziyareti ile mağaza yerleşim planları, satınalma deneyimleri, hizmet davranışları, mağaza tasarımı değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda mevcut müşteri deneyiminin rakipler ile karşılaştırılması ile en iyi uygulamaların öğrenilmesi ve hedef müşteriler gözünde markanın rakiplerden farklılaşması sağlanır.

Rakip Analizleri