Hizmetlerimiz

Faaliyet Modeli Dönüşümü

Deloitte, müşterilerinin temel operasyonel süreçlerinin etkinlik ve verimliliğinin dönüşümü ve hizmet yapısının sürekli olarak gelişimi kapsamında projeler yürütmektedir. Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir

Hizmetlerimiz

Hedef faaliyet modeli (TOM), stratejinin uygulanabilmesi için gerekli olan optimum iş mimarisini oluşturmayı amaçlamaktadır. TOM, hangi fonksiyonların paylaşılması, fonksiyonların büyüklüğünün ve bütçesinin nasıl seçileceği ve operasyonların nerede ve kim tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği gibi operasyonel strateji kararlarına göre oluşturulmaktadır. TOM vizyon ve stratejilerin gerçekleştirilmesini sağlayan insan kaynakları, organizasyon, süreç ve teknoloji gibi bütün olguları kapsamaktadır.

Hedef Faaliyet Modeli 

İş süreçlerinin yeniden tasarlanması, yalın üretim, 6 sigma, toplam kalite yönetimi (TQM), süreç simülasyonları gibi birçok yaklaşımın ve sistemin mevcut olduğu günümüzde, Deloitte müşterileri için en uygun yöntemleri ve dönüşüm yönetimi yetkinliklerini kullanarak doğru uygulama için en doğru stratejilerin belirlenmesinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Süreçlerin Dönüşümü

Çoğu zaman yöneticiler, yeni işletme modelleri geliştirmenin kendi görevleri olduğunu ve çalışanların kendilerine söylenenleri yapmakla yükümlü olduklarını ve daha da kötüsü değişime engel teşkil edeceklerini düşünmektedir. Ancak dünyanın en verimli şirketleri sürekli olarak operasyonel mükemmelliğin peşinde koşmanın ancak bütün çalışanların bu sürece tam bir bağlılıkla dahil olduklarında mümkün olabileceğini bilmektedirler. Ön ofis ve satışta çalışan elemanlar müşteri memnuniyetsizliği ve operasyonel verimsizlik konularında en iyi bilgiye sahiptir ve doğru yaklaşım ve platform sağlandığı takdirde gelişim ve iyileştirme alanları konusunda kilit rol oynamaktadırlar.

Sürekli Gelişim