Hizmetlerimiz

Sektörel Yapılandırma ve Düzenleyici Çerçeveler

Türkiye başta elektrik, doğal gaz, sağlık ve telekom sektörleri olmak üzere birçok sektörde son on yılda radikal bir değişim geçirmiş olup, halen reform ve serbestleşme süreci hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda; kamunun organizasyonunun kurumsal olarak yeniden yapılanması, özelleştirmelerde atılan adımlar, kamu kuruluşlarının olduğu kadar özel sektör şirketlerinin de bu sektörlerde söz sahibi olması ile 90’lı yılların sonuna kıyasla bu sektörlerde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu doğrultuda bu sektörler yerli yatırımcıların olduğu kadar yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmeye başlamıştır.

Devam eden bu süreç boyunca Deloitte, düzenleyeme tabii olan sektörlerde faaliyet göstermekte olan birçok ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, belirlenen nihai dönemde hedefleri doğrultusunda ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içerisinde, danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

  • Liberalleşme sürecinde olan piyasalar için piyasa tasarımının yapılması
  • Tasarlanan piyasa kuralları doğrultusunda düzenleyici çerçeveye ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması; düzenleyici çerçeve uyum ve etki analizi, kanun, yönetmelik, usul ve esasları içeren mevzuatların hazırlanması
  • Piyasa kuralları ile uyumlu altyapının tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde teknik destek sağlanması
  • İlgili mevzuata ve piyasa kurallarına ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması

Hizmetlerimiz

Düzenlemeye tabii olan sektörlerde rol alan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunduğumuz hizmetler ile verimli, şeffaf ve rekabetçi bir piyasanın oluşumu ve bu piyasaların sağlıklı işletimi için destek oluyoruz.

Kimlerle Çalışıyoruz

  • Müşterilerimize sağladığımız destekle başta serbest enerji piyasalarının ve diğer sektörlerin yapılandırılması ve işletilmesine katkı sağlıyoruz.
  • Sağladığımız mevzuat desteği ile sektör kurallarının belirlenmesine katkı sağlıyoruz.
  • Tasarlanan ve geliştirilen altyapı ile sektörün kolay işletilebilir ve herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlıyoruz.

Müşterilerimize sağladığımız faydalar