European tax survey: The benefits of stability

Analizler

Avrupa Vergi Anketi

İstikrarın Faydaları

27 farklı ülkeden 1000'e yakın şirketin katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Vergi Anketi’ne göre, bir yatırım bölgesinin şirketler tarafından “elverişli” ya da “zorlu” bir bölge olarak algılanmasında en önemli faktör vergideki belirsizlikler. Katılımcıların %60’ı, kendi ülkelerindeki vergi belirsizliklerini en çok endişe veren unsurların başında görüyor. Bu belirsizlik durumunun en çok dile getirildiği ülkeler, Belçika, İtalya, Macaristan, Portekiz ve Fransa olarak öne çıkıyor. Şirketlerin vergi ile ilgili bölümlerinin başında bulunan yöneticiler ise ülkelerinde en çok basit ve istikrarlı bir vergi sistemi görmek istiyor.

Ankete dünya genelinde toplam 940 farklı kuruluş katılırken; katılımcıların özellikle CEO-CFO gibi üst yöneticilere direkt rapor veren profesyoneller olduğu belirtiliyor. Türkiye’den katılım gösteren kişi sayısının ise 29 olduğu belirtiliyor. Raporda dikkat çeken önemli noktalardan biri de, hali hazırda büyük olarak kabul edilen ekonomilere meydan okuyacak, görece daha ufak ekonomiler arasında Türkiye’nin de yer alması. Ek olarak, ankete Türkiye’den katılanların %31’i, vergiyle ilgili inceleme ve tartışmaların Türkiye’de yükselişte olduğunu vurguluyor

Raporu yorumlayan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Ahmet Cangöz, Türkiye'nin vergi iklimi yönünden “en elverişli” ülkeler arasında yer almadığını ancak yine de bulunduğu pozisyonun sevindirici olduğunu ileterek şöyle belirtti: “Birçok ülkeyi ayrıntılı olarak inceleyen bu araştırmaya göre vergi yöneticileri kendi görevlerini şirketlerinin efektif vergi yükünü azaltmak olarak değil; mevcut mevzuata tam uyum sağlamayı gerçekleştirmek olarak görüyorlar. Biz de Türkiye’de birlikte çalıştığımız müşterilerimizin profesyonel vergi yöneticilerinde bu yaklaşıma sıklıkla tanık oluyoruz. Anketin de ortaya koyduğu üzere bu yöneticilerin büyük çoğunluğu kendi başarılarının ölçüsü olarak vergi beyanlarının zamanında verilmesi (%73) ve vergisel yükümlülüklerin belirgin hale getirilmesi (%68) gibi konuları dile getiriyorlar. Öte yandan,  şirketlerin vergi stratejilerinin ne içerideki, ne de dışarıdaki paydaşlar tarafından yeterince sorgulanmıyor olması öne çıkan ilginç bulgulardan biri. Bu noktada, genel itibariyle verginin çoğu organizasyonda kapalı kutu gibi algılandığını görüyoruz.”

Avrupa Vergi Anketi : İstikrarın Faydaları
Faydalı buldunuz mu?