European tax survey 2014: Rising to the challenge

Analizler

Deloitte 2015 Avrupa Vergi Anketi 

Vergi profesyonelleri, şirketlerde stratejik iş ortağına dönüşüyor

Deloitte’un Avrupa Vergi Anketi’ne göre, Türkiye’de katılımcıların %68’i, şirketlerinin vergi stratejilerinin yönetim kurulu tarafından onaylandığını belirtiyor. Vergi fonksiyonlarının başarı faktörleri arasında “şirket stratejisine ve faaliyetlerine entegrasyon”un yer alması vergi profesyonellerinin şirketlerde rollerinin değişmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Deloitte’un, ‘2015 Avrupa Vergi Anketi’ raporu, Türkiye’nin de dâhil olduğu 28 ülkeden 803 vergi yöneticisinin, vergi alanındaki gelişmelere ilişkin görüşlerini yansıtıyor.

 

Vergisel açıdan en çekici ülkeleri ortaya koyan Deloitte Avrupa Vergi Anketi’nde geçen sene olduğu gibi bu sene de Hollanda ve İngiltere en üst sıradaki yerlerini koruyor. Her iki ülkenin vergi sistemlerinin sade ve anlaşılır olması ve vergi otoriteleriyle iyi ilişkiler bu sonucu etkileyen en büyük faktörler olarak ortaya çıkıyor. Bu sene vergi açısından ‘en zorlu’ olarak nitelendirilen ülkelerin başında ise %16 ile Almanya geliyor. Almanya’yı geçen seneyle benzer şekilde %13 ile İtalya ve %11 ile Fransa takip ediyor.

 

Yöneticilerin yarısından fazlası, Türkiye’yi vergisel açıdan ‘belirsiz’ buluyor

Raporda; vergi açısından belirsizliğin düşük seviyede olduğu ülkeler ise; Hollanda (%90), İsviçre (%81,8) ve Lüksemburg (%80,3) olarak ifade ediliyor. Vergi açısından belirsizlik teşkil ettiği düşünülen ülkelerin başında ise Fransa (%100) ve Rusya (%100) gelirken, İtalya (%93,3) bu iki ülkeyi takip ediyor. Türkiye’de vergi açısından belirsizlik olduğunu düşünen Türkiye’deki katılımcıların oranı ise %57.

 

Vergi sistemlerinin sadeleştirilmesi, rekabetçilikte kilit nokta

Anket katılımcılarına göre, vergi sistemlerinin basitleştirilmesi, gelecekteki vergi sisteminin daha belirgin olması ve vergi otoritelerinin öngörülebilir ve işbirliğine açık olması; ülkelerinin rekabetçiliğini olumlu etkileyecek unsurlar arasında sıralanıyor. Türkiye’de ise vergi sistemlerinin sadeleştirilmesi ile birlikte “istihdam vergi oranlarının %1-2 azaltılması” konusu da ilk sırada yer alıyor. 

 

BEPS’in etkisi Türkiye’de henüz bilinmiyor

Katılımcıların yarısından çoğu, Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) Eylem Planı’na bağlı olarak uyumluluk yüklerinin artacağını düşünüyor; katılımcıların üçte biri ise bu ek yükün ülke bazında raporlama gereksinimlerinden kaynaklanacağına inanıyor. Türkiye’de ise katılımcıların neredeyse yarısı (%49), BEPS’in sonucu olarak uyumluluk açısından ek bir yük oluşup oluşmayacağından emin olmadıklarını ifade ediyor.

 

Vergi uzmanları teknik konulara daha fazla zaman ayırmak istiyor

Avrupalı vergi uzmanları, zamanlarının çoğunu vergi birimlerinin yönetimine (%63), şirketin diğer iş birimleri ile iletişime (%60) ve vergi konusundaki teknik işlemlere harcıyor (%37). Öte yandan, katılımcılara hangi aktivitelere daha fazla zaman harcamaları gerektiği sorulduğunda en çok fark olan alanlar tedarikçilerle görüşme, teknik işler ve transfer fiyatlandırması olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye’de vergi uzmanları ise, en çok zaman ayırdıkları işlemleri; vergi biriminin yönetimi (%70), diğer iş birimleri ile iletişim (%43), İK/çalışan yönetimi (%43) ve vergi otoriteleriyle ilişkiler (%41) olarak sıralıyor. Türkiye’deki vergi uzmanları, birleşme ve satın alma teknik işlemleri, yurt dışı vergi denetimleri, teknik vergi işlemleri gibi daha teknik konulara daha çok zaman harcamaları gerektiğine inanıyor.

 

Türk vergi yöneticilerinin ortak endişesi: vergi mevzuatına uyum

“Vergi beyannamelerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması ve uyum” konusu Türk katılımcılarının ortak endişesini oluşturuyor. Bu yıl, katılımcıların %76’sı bu konuda endişelerini dile getiriyor. Avrupalı katılımcılar ise “vergi mevzuatında yaşanan değişiklikleri” bir numaralı endişe unsuru olarak dile getiriyor.

Deloitte 2015 Avrupa Vergi Anketi
Faydalı buldunuz mu?