Görüşler

Avrupa Vergi Anketi

2014

Özellikle Türk yatırımcıların yurt dışında 2013 yılında 953 milyon dolar yatırımı ile ilk sırada tercih ettiği Hollanda, vergisel açıdan ankete Türkiye’den katılan katılımcılar tarafından Avrupa geneline paralel olarak en çekici bulunan ülke oldu. Araştırmaya göre bu başarının ardında, Hollanda vergi idarelerinin ulaşılabilir ve iletişime açık olmaları, gerekli her türlü bilgiyi paylaşmaları, girişimcileri ve ekonomik büyümeyi destekleyen basit, açık prosedürlere sahip olmaları yatıyor.

Avrupa’dan 29 ülkeden 814 profesyonel katılımıyla hazırlanan ‘Avrupa Vergi Anketi’ raporunu yayınladı.  Toplamda 7 ülkenin değerlendirildiği ankette ilk sırada yer alan Hollanda’yı ise sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya,  Rusya ve son olarak da İtalya takip ediyor. Geçen senenin vergisel açıdan çekicilik sıralamasında son sırada gelen Rusya, vergi sisteminin karmaşıklığı, bürokratik işlemlerin fazlalığı ve vergi denetimlerinin yavaşlığı/uzunluğu gibi sebeplerden dolayı diğer ülkelere göre daha az avantajlı görülse de, geçen seneye göre bir sıra atlayarak bu sene 6’ncı sıraya yükseldi. 2013 senesinde Türk firmalarının yurt dışı yatırımlarında  (107 milyon dolar yatırım ile) yine en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alan Rusya, Türk yatırımcılar tarafından vergisel açıdan 5’inci elverişli ülke olarak seçilerek Avrupa genelindeki sıralamaya kıyasla daha üst sırada yerini aldı.  Rusya’nın Türk yatırımcılar tarafından nispeten daha olumlu bir yere konumlandırılmasının altında, Türk markalarının bu pazardaki deneyimi ve Türk yatırımcılarının risklere ve belirsizliklere daha toleranslı olması gibi faktörler yatıyor.

Vergi, yönetim kurullarında tartışılıyor

Araştırmaya katılanlardan %15’i çeyrekte bir, %38’i ise ihtiyaç duyuldukça vergi konusunun yönetim kurulunda tartışıldığını iletiyor.  Bununla birlikte, katılımcıların %61’i (geçen sene %58’i) vergi stratejilerinin yönetim kurulu tarafından onaylandığını belirtirken %38’i de ihtiyaç duyuldukça kişisel olarak vergi stratejilerini tartışmak üzere yönetim kurulu karşısına çıktıklarını ifade ediyor. Türkiye’de sadece gerektiği/ihtiyaç duyulduğu zaman yönetim kurulunda vergi konusunun gündeme alınma oranı ise daha yüksek.

              

Avrupa Vergi Anketi 2014
Faydalı buldunuz mu?