Görüşler

Vergi ve Mali Mevzuat Makaleleri

Deloitte Türkiye

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Belge ve Kayıt Düzeni

Nihat Kara

Son yıllarda ekonomide lokomotif rol üstlenen inşaat sektöründe birçok farklı türde yapım modeli vardır. Bunlardan birisi de, hem arsa sahibi hem de müteahhit firmalar açısından kârlı olarak değerlendirilebilecek olan kat karşılığı inşaat işleridir.

Trampa olarak değerlendirilebilecek bu işlem sırasında Kurumlar Vergisi, Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Kanunu açısından birçok hatalı uygulama yapılabilmektedir.

Bu makalede bahsedilen bu kanunlar uyarınca hesaplama yöntemleri ve kanunlar açısından doğacak vergisel yükler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Belge ve Kayıt Düzeni

Uluslararası vergi adaleti için OECD BEPS Eylem Planı

Güler Hülya Yılmaz

OECD BEPS Eylem Planı nasıl ortaya çıktı?

Dijital ekonominin giderek geliştiği, yatırımların ve sermayenin artan küreselleşme neticesinde kolayca el değiştirip bir ülkeden başka bir ülkeye daha kolay ve hızlı bir şekilde seyahat edebildiği günümüzde tüm ülkeler yerel vergi mevzuatlarındaki kurallar ve sağladıkları vergisel ve finansal teşviklerle uluslararası platformda ister istemez bir vergi rekabeti yaratmaktadırlar.

Uluslararası vergi adaleti için OECD BEPS Eylem Planı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Erhan Tarhan

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak. İşçi ve işverenlerin merakla beklediği ise asgari ücret net rakamının 1.300 TL ye çıkıp çıkmayacağı veya çıkacaksa bunun nasıl olacağıdır.

Asgari ücret rakamı; sadece 5 milyon üzerinde kişinin aldığı maaş olması açısından değil; bunun yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi açısından da her kişinin hayatını etkileyecek öneme sahiptir.

Bu makalede asgari ücret artışının bazı düzenlemelerdeki direkt ve dolaylı etkilerine kısaca değineceğiz.

 

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Hızlı Kargo Taşımacılığı ile Getirilen Eşyanın Gümrük Beyanı

Barış Demirel

Hızlı kargo taşımacılığı, ya da diğer bir ifadeyle kurye hizmetleri, özellikle hız, güvenilirlik, izlenebilirlik ve kapıya kadar ve kişiye özel teslim açısından sunduğu avantajlar sebebiyle bazı evrak, paket veya yükler için normal posta ve kargo hizmetlerine tercih edilebilmektedir.

İşbu makalenin konusunu yurtdışından hızlı kargo yoluyla getirilen eşyaya ilişkin olarak firmaların dikkat etmesi gereken hususlar oluşturmaktadır.

Hızlı kargo hizmetlerine olan talep, maliyetleri nispeten daha yüksek olmasına rağmen, özellikle ürünün niteliği ve özelliği, ya da zaman kısıtları sebebiyle acil ihtiyaçlara cevap verebilmesi gibi sunduğu avantajlar sebebiyle, sürekli olarak artmakta ve günümüzde artık pek çok küçük gönderi hızlı kargo firmaları tarafından taşınarak ilgililerine teslim edilmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Hızlı Kargo Taşımacılığı ile Getirilen Eşyanın Gümrük Beyanı
Faydalı buldunuz mu?