Görüşler

Vergi Etkinlikleri

Vergide Sık Karşılaşılan Uyuşmazlık Konuları Etkinliği

Vergi ile ilgili en sık karşılaşılan “Uyuşmazlık” konuları 27 Şubat’ta Deloitte Values House’da düzenlenen etkinlikte tartışıldı. Bu toplantımızda 2015 güncel gelişmelerini ve özellikle Genel Vergi Uyuşmazlıkları, Transfer Fiyatlandırması Uyuşmazlıkları ve Gümrük ve Dış Ticaret Uyuşmazlıkları ele alındı. Uzman ortaklarımızın sunumlarını takiben, katılımcı soru ve yorumları alınarak konu başlıklarına odaklanan tartışma grupları yapıldı.

"Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler” Konferansına Davet 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Münster Üniversitesi Hukuk Fakülteleri işbirliği ile düzenlenen ve Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Ahmet Cangöz’ün oturum başkanı olarak yer aldığı “Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler” Konferansı 4 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Bağcılar Kampüsünde gerçekleşmiştir.

Konferans kapsamında aşağıdaki konular farklı oturumlarda ele alınmıştır:

  • Kişilere ve Vergilere İlişkin Kapsam (Mad. 1, 2 ve 4) ve İş Yeri (Mad. 5)
  • Ticari Kazançlar (Mad. 7 ve 14)
  • Bağımlı İşletmeler / Transfer Fiyatlandırması (Mad. 9 ve 12/6)
  • Bilgi Değişimi (Mad. 25 ve Protokol Mad. 8)

Etkinlik programı ve katılımcılar ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TUROB Türkiye Otelcilik Zirvesi'ne Davet

27-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Hilton Convention Center'da gerçekleşecek olan TUROB Türkiye Otelcilik Zirvesi kapsamında 27 Kasım’da yapılacak olan açılış oturumlarına Deloitte ev sahipliği yapıyor olacak.

Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Ümit Özlale’nin Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkındaki açılış konuşmasının ardından yapılacak olan ‘Turizm Sektörüne Özgü Vergisel Konular’ başlıklı açılış paneline Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Ahmet Cangöz moderatör olarak katılırken, Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Tufan Teksoy ve Kıdemli Müdürü Turgay Arbak konuşmacı olarak katılacaklardır. Bu panelde, Turizm Sektörüne Özgü Vergisel Konular ele alınacaktır.

Bu panelin ardından gerçekleşecek olan ‘Sektörde İç Kontrol ve Siber Güvenlik Riskleri’ başlıklı ikinci Deloitte paneline ise Deloitte C&I direktörlerinden Ali Kamil Uzun moderatörlük ederken, Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri Ortağı Evren Sezer ve Direktörü Ali Yılmaz Kumcu panele sunumlarıyla katkı yapacaklardır. 

Faydalı buldunuz mu?