Görüşler

Vergi Yayınları

Avrupa Vergi Anketi 2014

Özellikle Türk yatırımcıların yurt dışında 2013 yılında 953 milyon dolar yatırımı ile ilk sırada tercih ettiği Hollanda, vergisel açıdan ankete Türkiye’den katılan katılımcılar tarafından Avrupa geneline paralel olarak en çekici bulunan ülke oldu. Araştırmaya göre bu başarının ardında, Hollanda vergi idarelerinin ulaşılabilir ve iletişime açık olmaları, gerekli her türlü bilgiyi paylaşmaları, girişimcileri ve ekonomik büyümeyi destekleyen basit, açık prosedürlere sahip olmaları yatıyor.

Devamı için tıklayınız.

Turizm Sektörüne Özgü Vergisel Konular

Deloitte Sektörel Vergi Rehberleri Serisi’nin ilki olan ‘Turizm Sektörüne Özgü Vergisel Konular’ çalışması sektördeki vergi uygulamaları açısından önem arz eden birçok hususu sektör paydaşlarının dikkatine sunmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı (BPO), Birlikte Ortak Bir Gelecek:
Benimle evlenir misin?

İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı evlilik gibidir – iki taraf birlikte ortak bir geleceği paylaşmaya karar verirler. BPO karmaşık bir süreç olsa da bir fırsattır. BPO’dan yararlanmayı düşünen bir şirket BPO’nun doğru bir çözüm olup olmadığını değerlendirmeli ve en doğru iş ortağını bulmalıdır.

Devamı için tıklayınız.

Türkiye Yatırımcı Rehberi
İş Yapma Yöntemleri

Deloitte’un Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğinde hazırladığı Türkiye Yatırımcı Rehberi, mevcut ekonomik, endüstriyel ve hizmet sektörleri görünümü, yatırım ortamı ve iş dünyasına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sağlamakta ve Türkiye’yi global iş dünyasına tanıtmayı amaçlamaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Avrupa Vergi Anketi
İstikrarın Faydaları

27 farklı ülkeden 1000'e yakın şirketin katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Vergi Anketi’ne göre, bir yatırım bölgesinin şirketler tarafından “elverişli” ya da “zorlu” bir bölge olarak algılanmasında en önemli faktör vergideki belirsizlikler. Katılımcıların %60’ı, kendi ülkelerindeki vergi belirsizliklerini en çok endişe veren unsurların başında görüyor. Bu belirsizlik durumunun en çok dile getirildiği ülkeler, Belçika, İtalya, Macaristan, Portekiz ve Fransa olarak öne çıkıyor.

Devamı için tıklayınız.

2014 Global Transfer Fiyatlandırması Ülke Rehberi

2014 global transfer fiyatlandırması ülke rehberi alanındaki en kapsamlı ve güvenilir raporlardan biridir. Raporda, dünya çapındaki 64 farklı ülkede yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması düzenlemeleri hakkında en güncel bilgiler bir araya getirilmiştir. 2014 global transfer fiyatlandırması ülke rehberi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

Devamı için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?