Bilgi

Türkiye Transfer Fiyatlandırmasında OECD Raporlama Standartları'na Geçiyor

25 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmış olan 2151 No’lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, bazı başka değişikliklerin yanı sıra, OECD’nin Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) 13 numaralı eylem planında düzenlenmiş olan transfer fiyatlandırması raporlama standartlarına geçiyor.

Faydalı buldunuz mu?