Hizmetlerimiz

Finansal Muhasebe ve Operasyonlar

Deloitte, büyüyen ve gitgide gelişen işletmelere geniş çapta finans ve muhasebe hizmeti sunar. Bu hizmetler organizasyonel, analitik ve işletmenin tüm kayıt gerektiren finansal aktivite süreçleri ile finansal işlemler döngüsünü oluşturan birçok materyalin hazırlığını kapsar (ör: kaynak dökümanlarını toplamak, işlemleri kaydetmek, defterleri kapatmak ile dahili ve harici paydaşlar için rapor hazırlamak).

Hizmetlerimizin Kapsamı:

Ticari borç işlemleri:

Tedarikçi ve satıcı faturalarının incelenmesi ve kayda alınması, finansal ve vergisel geçerlilik kontrolü, ödemelerin sistemde kayda alınması ve ticari borçların yaşlandırma raporlarının oluşturulması.

Ticari alacak işlemleri:

Fatura, iade ve borç dekontlarının şirketin yönetimsel talimatlarına göre kayda alınması, ödemelerin sistemde kayda alınması ve tahsilat raporlarının oluşturulması.

Muhasebe ve defter tutma hizmeti:

Firmaların tüm muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı'na göre hazırlanması. Bu hizmet, müşteri faturaları ile personel masraflarının temini ile kebir defteri, yevmiye, tedarikçi ve satıcı listesi, banka hareketleri, envanterler ve lokal / uluslararası standartlara göre tutulması gereken defterlerin hazırlanması ve oluşturulması için birçok işletme hareketleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının atılmasını kapsar. Hizmet yöntemlerimiz arasında lokal defterler ile kurumsal muhasebe arasında mutabakat yapmak, bütünlüğü sağlamak ve bilanço kalemlerinin doğrulanması işlemleri bulunmaktadır.

Bütçeleme:

Verimli süreç değişimini kolaylaştırmaya yardım etmek amacıyla aktiviteye dayalı bütçeleme, sıfır bazlı bütçeleme, stratejik bütçeleme, periyodik bütçelemeyi ve finansal performans hedeflerinin gelişimini içerir.

İşletme kontrolü:

Maliyet tasarrufu fırsatları ve verimlilik sağlayabilmek için işletme planlamasının oluşturulması. Bu durum performans ölçümü ve temel göstergelerin karşılaştırılması, değerlendirme veya standart oluşturulması ile operasyonel boşluklar için potansiyel düzeltici aksiyonların alınmasını içerir.

Finansal raporlama ve kontrol:

İç ve dış gereklilikler kapsamında yönetimsel, kurumsal ve lokal gereklilikleri baz alarak finansal tabloların ve raporların hazırlanması. Hizmet yöntemlerimiz arasında finansal raporların bölgesel ve/veya global yasala uygun gereklilikler kapsamında değişimi bulunmaktadır (ör: yasala uygun mizandan USGAAP/IFRS’e değişim).

Finansal operasyon hizmetleri için destek:

Muhasebe ve finans fonksiyonlarının tamamının ya da bir kısmının bu konuda uzmanlaşmış ve teknolojik sistemlerini kurmuş profesyonellerce yapılması.

Finans ve muhasebe uzman desteği:

Geçici dönemli muhasebe ve finans uzmanı sağlanması.

Hazine operasyonları için yönetim desteği:

Ödeme emirlerinin sisteme yüklenmesi, ödeme raporlarının oluşturulması, çek/havale işlemlerinin hazırlanması. İlgili mevzuat ve merkez bankası düzenlemelerine göre belirlenen döviz kurlarının sisteme yüklenmesi..

Yönetim raporlaması:

Maliyet muhasebesi yapısının tanımlanması, bütçelerin hazırlanması ve bütçelenen ve gerçekleşen tutarların analitik incelemesinin yapılması.

Mevzuat raporlaması:

Yasal modeller ve prosedürler oluşturma ve uygulama. Yasal gerekliliklere odaklanarak iç ve dış gereksinimlere yönelik mali tabloların ve raporların hazırlanması. Hizmet yöntemlerimiz, finansal tabloların bölgesel ve / veya global yasal gerekliliklere uygun hale getirilmesini içermektedir.

Yıl sonu kapanış işlemleri:

Tüm muhasebe kayıtlarının gözden geçirilmesi, mutabakatların hazırlanması ve gözden geçirilmesi ile finansal raporlama. Raporlama, aylık, üç aylık ve yıl sonu olmak üzere çeşitli aralıklarla gerçekleştirilebilir.

Muhasebe ve vergi denetimi için destek:

Şirketin denetçilerinin talep ettiği muhasebe verilerin hazırlanması da dahil olmak üzere, denetim süreci öncesinde yardımcı olmak. Denetim döneminde de destek içerir.

Finans birimlerinin kurulum projeleri:

Finans fonksiyonlarının kurulması / oluşturulması ve bu fonksiyonların Deloitte Process ekibi tarafından yönetilmesi. İş süreçleri ve verimli kullanımı desteklemek ve aynı zamanda iş ve sistem arasındaki boşlukları kapatmak için günlük finans ve muhasebe destek ofis işlevlerini desteklemek.

İletişim

Erdal Dinçtürk, Ortak

Erdal Dinçtürk, Ortak

Yönetim Destek Hizmetleri Lideri

1997 yılında Deloitte Türkiye’ye katılan Erdal Dinçtürk Yönetim Destek Hizmetleri ( outsourcing) lideri olarak görev yapmakta ve dolaylı vergiler danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Vergi uygunluk hi... Daha fazla