Business Process Solutions - Payroll outsourcing

Hizmetlerimiz

İnsan Kaynakları ve Bordro Hizmetleri

Deloitte, global işletmeler için geleneksel olarak karmaşık ve zaman alan görevlerin verimliliğini artırmaya yardımcı olabilecek insan kaynakları ve bordro hizmetleri sunmaktadır. Stratejik görüş ve teknolojiyi kullanmak, bir şirketin uygulamalarını ve ilkelerini kurumsal vizyonu ile uyumlu hale getirmeye, yeni iletişim kanallarını açmaya, süreçleri iyileştirmeye ve maliyetleri yönetmeye yardımcı olabilir. İdari insan kaynakları görevlerinin dışarıdan temin edilmesi, işletmelerin maliyetleri içermesine, işverenle ilişkili riskleri yönetmelerine, idari yükü azaltmalarına, bilgi gizliliğini korumalarına ve kurumsal etkinliği geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Hizmetlerimizin kapsamı:

Maaş ve menfaat yönetimi:

 • Ödül / menfaat planlama yönetimi
 • Belirlenen menfaat ve prosedürleri açıklığa kavuşturmak ve anlatmak için destek sağlamak
 • Menfaat sağlayıcılarını koordine ve kontrol etmek ve yönetmek
 • Mevzuat ve yasal gerekliliklerin yanı sıra işin gerektirdiği tüm şartları yerine getirmek

İş kanunu ve SGK uyum hizmetleri:

 • İşgücü ve sosyal güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesi
 • İş gereksinimlerine göre bordro sistemini özelleştirmek ve kurulum sağlamak
 • Çalışanlara yönelik gelir vergisi ve diğer yasal kesintileri hesaplamak
 • Banka ödeme listelerini hazırlamak
 • Yasal ek menfaatlerini hesaplamak ve tahakkuk ettirmek
 • Bodrum muhasebe kayıtlarını oluşturmak
 • Uyum ve yönetim raporları oluşturmak

Bordro Sistemi Desteği:

 • Süregelen dış kaynaklı hizmetlerin takibi
 • İş yükümlülüklerinin durum tespitinin yönetimi
 • Menfaat kararlarının riskini değerlendirmek
 • Aktif ve yeni işe alınan çalışanların birikimini teyit etmek
 • Denetim bordro sistemi, performans hedefleri, menfaat anlaşmaları ve davranış kodları

Eğitim Desteği:

 

 • Bordro işlemleri ve prosedürleri konusunda eğitim atölyeleri geliştirmek ve yürütmek

İnsan Kaynakları raporlaması:

 • Müşteri ve yetkililere gerekli standart raporlamanın sunulması

Personel masrafları uygunluğu ve raporlaması desteği:

 • Kişisel gelir vergisi uyumu çerçevesinde müşteri çalışanları tarafından hazırlanan masraf harcamalarının işleme alınması ve raporlanması.

Personel izin takibi, yıllık kıdem karşılığı, izin karşılığı yükü hesaplanması:

 • Hastalık, seyahat ve hamilelik izni yönetimi

İK idari iş takibi ve raporlanması:

 • Sigorta, BES ve yemek kartı takibi

 

İletişim

İlksen Keleş, Ortak

İlksen Keleş, Ortak

Yönetim Destek Hizmetleri

2009 yılında Deloitte’a katılan İlksen Keleş, Istanbul Universitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezundur. Oncesinde pek cok multinational firmaların SSC(Shared Service Center ) ‘da hizmet vermiş... Daha fazla