Hizmetlerimiz

Beyanname Düzenleme ve Raporlama Hizmetleri

Vergi uyumluluğumuz ve danışmanlık yöntemlerimizle, işletmelere vergi uyumluluk iş yükünü ve teslim tarihlerini karşılamada etkili bir yol sağlarız. Kullanıma hazır uygunluk ve raporlama çözümü oluşturmak için hizmetler genellikle finans ve muhasebe ile bir araya getirilir. Mevzuat bilgisi ve deneyim derinliği ile desteklenen geni bölgesel erişim, işletmelere, birçok yerel ve bölgesel vergi ihtiyacını karşılamada şeffaflık ve esneklik sağlar.

Hizmetlerimizin kapsamları:

Direkt vergi:

Kurumlar Vergisi

Yerel ve yabancı yasal standartlarına ve gereksinimlerine göre kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve beyan edilmesi. Ticari kardan yasal kara ve yasal kardan mali kara geçiş işlemlerinin raporlanması.

Geçici Vergi

Yerel ve yabancı yasal standartlarına ve gereksinimlerine göre çeyrek aylarda geçici vergisi beyannamelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve beyan edilmesi. Ticari kardan yasal kara ve yasal kardan mali kara geçiş işlemlerinin raporlanması.

Endirekt vergi:

Katma Değer Vergisi

Aylık KDV, sorumlu sıfatıyla KDV ve elektronik hizmetlere ilişkin KDV beyannameleri

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Aylık ÖTV beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve sisteme yüklenmesi

Özel İletişim Vergisi (ÖİV)

Aylık ÖİV beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve sisteme yüklenmesi

BA – BS Raporları

Aylık BA BS raporlarının hazırlanması, mutabakatların yapılması ve sisteme yüklenmesi

Diğer vergiler:

Muhtasar Beyannamesi

Kurumlar vergisi, KDV, sanayi ve ticaret vergisi ve diğer yerel vergi gereklilikleri ile ilgili olarak uygulanan stopaj vergilerini belirlemek ve raporlamak.

Damga Vergisi

Sözleşmelerin damga vergisi açısından değerlendirilmesi, damga vergisi hesabının yapılması, beyannamelerinin hazırlanması / denetimi ve sisteme yüklenmesi.

Beyanname düzenleme hizmeti:

Müşteriler tarafından hazırlanmış beyannamelerin kontrolü ve mali müşavir onayıyla sisteme yüklenmesi.

Vergi karşılıkları:

Yerel GAAP, IFRS veya US GAAP kapsamında aylık, üç aylık veya yıllık vergi karşılığının hazırlanması.

Vergi veri entegrasyonu:

Tek düzen hesap planında belirlenen muhasebe kodlarıyla uluslararası muhasebe kodlarının eşleştirilmesi, Türk vergi sistemine uyumlu hale getirilmesi için düzeltme kayıtlarının yapılması, muhasebe sistemlerindeki muhasebe datasının e-defter formatına dönüştürülmesi, vergi beyannamelerine entegrasyonunun yapılması.

Yeni kurulan şirketlerin vergi sistemlerinin oluşturulması:

Yeni kurulan işletmelerin büyüme planlarını değerlendirmek, yasal görevlerini kolaylaştırmak için tavsiyelerde bulunmak, raporlama yapıları oluşturmak ve iç politika sistemleri geliştirmek. Aşağıdakiler dahil olmak üzere, risk yönetimi ve vergi uyumluluk yeteneklerini yönetmeye ve oluşturmaya yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz:

  • Vergi numarası alınması ve vergi kaydının oluşturulması
  • İK / bordro, muhasebe, vergi ve mali tabloların iç ve dış yasal gerekliliklerle uyumlu hale getirilmesi
  • Bir işletmenin faaliyet ortamı için kontrol temellerinin, planlarının ve prosedürlerinin oluşturulması

 

İletişim

Erdal Dinçtürk, Ortak

Erdal Dinçtürk, Ortak

Yönetim Destek Hizmetleri Lideri

1997 yılında Deloitte Türkiye’ye katılan Erdal Dinçtürk Yönetim Destek Hizmetleri ( outsourcing) lideri olarak görev yapmakta ve dolaylı vergiler danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Vergi uygunluk hi... Daha fazla