Hizmetlerimiz

Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri

Deloitte Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri ekibi, şirketlerin gümrük işlemlerinde uyum ve risk yönetimi, dış ticaret işlemlerinde maliyetlerinin öngörülebilirliği ve verimlilik artışı, otoriteler ile etkin ilişki yönetimi, operasyonel dış ticaret işlemlerine süratli destek gibi konularda şirketlere destek olmayı hedefler.

Genel Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı
Gümrük tekniği, dahilde işleme rejimi, geçici ithalat, hariçte işleme gibi özel rejimler, tarife tespiti ve tarife kontrolü, menşe tespiti ve menşe kontrolleri, gümrük kıymeti, ithalat vergileri (GV, İGV, KDV, ÖTV, KKDF vb.) ve vergi hesaplamaları, serbest bölge işlemleri, ihracat kontrolleri vb. konularında danışmanlık.

Gümrük Check Up Hizmeti
Tüm gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin verilerin (gümrük beyannamesi vb.), ilgili ERP kayıtlarıyla birlikte, özel olarak geliştirilen Deloitte risk analiz araçları ile %100 olarak, geriye dönük mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, risklerin tespit edilmesi, süreç iyileştirmeleri için öneriler geliştirilmesi, mevzuata uygun çözümlerin önerilmesi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS-AEO) Danışmanlık Hizmeti
 YYS belge alımı sürecinde boşluk analizi yapılması, yazılı prosedürlerin geliştirilmesi, gümrük iç kontrollerin oluşturulması, tesis güvenliği için eksikliklerin tespiti, YYS başvuru belgelerinin hazırlanması, YYS zorunlu eğitimlerinin verilmesi.

GEKAP Danışmanlık Hizmeti: Geri Kazanım Katılım Payına konu faaliyetlerin, işlemlerin, ürünlerin tespiti, GEKAP hesaplamalarının yapılması, beyannamelere esas verilerin analizi ve kontrolü, GEKAP beyannamelerinin kontrolü.

Gümrük İhtilaf Yönetimi
Gümrük müfettişlerince yürütülen denetim süreçlerinde şirketlere uzman desteği sağlamak, gümrük ihtilaflarının idari süreçte itiraz ve uzlaşma hazırlıklarını yapmak, davaya konu edilen işlemlerin dava dilekçelerini ve savunmalarını hazırlamak ve ihtilaf süresince teknik destek olmak.

İletişim

Barış Demirel
bademirel@deloitte.com