Hizmetlerimiz

KDV Danışmanlığı Hizmetleri

  • İşlemlerin KDV’si mevzuatı yönünden incelenerek risk ve fırsatlarının tespit edilmesi ve vergi optimizasyonun sağlanması,
  • İşlemlerin mahiyetinin belirlenmesi ve KDV’nin konusuna girip girmediğinin tespiti,
  • Tam ve kısmi istisna işlemlere ilişkin uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi,
  • İndirimlere ilişkin işlemlerin incelenmesi ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesi,
  • KDV uyuşmazlığı danışmanlığı hizmetleri,