Indirect tax

Hizmetlerimiz

Dolaylı Vergi Hizmetleri

Devlet bütçesinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan dolaylı vergiler bir işletmenin gerçekleştirdiği hemen hemen tüm işlemleri etkilemektedir. Deloitte’un dolaylı vergi uzmanları, şirketlerin vergi yükünü optimize ederek yönetebilmelerini sağlamaktadır.

KDV İade Tasdik

•KDV iade tutarının kontrolünden, raporun hazırlanıp vergi dairesine teslim edilmesi ve KDV iadenin sonuçlandırılmasına kadarki tüm sürecin yürütülmesi ve takibi.

KDV İade Dokümantasyon ve Teknik Destek

•KDV iadesi kapsamında, şirketin vergi dairesine başvuru aşamasından, sürecin sonuçlandırılmasına kadar ihtiyaç duyabileceği her türlü konuda dokümantasyon ve teknik destek hizmetleri sağlamak. Vergi daireleri ile yakın ve koordineli çalışılarak, KDV iade başvurularının en kısa sürede, sorunsuz şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek.

Danışmanlık Hizmetleri

•KDV, ÖTV, damga vergisi, ÖİV, dijital hizmet vergisi, elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyeti, KKDF, banka ve sigorta muamele vergisi, vb. tüm dolaylı vergilerin optimum şekilde yönetilebilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamak.

İletişim

Salim Varnalıer
svarnalier@deloitte.com