International tax

Hizmetlerimiz

Uluslararası Vergi ve Büyüme Hizmetleri

Deloitte’un Uluslararası Vergilendirme ve Büyüme Hizmetleri ekibi, yabancı ve Türk yatırımcıların sınır ötesi faaliyetleriyle ilgili olarak, doğrudan vergilerden dolaylı vergilere kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yerel ve Uluslararası Vergi Danışmanlığı

•Yerel vergi mevzuatının değerlendirilip yorumlanması.

•Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yorumlanması.

•Çok Taraflı Sözleşmenin (“MLI”) mevcut vergi anlaşmaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.

•OECD Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (“MAKA”/”BEPS”) eylem planı aksiyonlarının değerlendirilmesi.

Modelleme Çalışmaları

•Finansal modellerin vergisel açıdan değerlendirilmesi.

Vergi Optimizasyonu

•Uluslararası vergi mevzuatındaki değişikliklerin şirketlerin vergisel pozisyonları üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi, vergisel pozisyonların optimizasyonuna yönelik danışmanlık hizmetleri verilmesi.

•İş modeli değişikliklerinin mevcut ve değişen yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında değerlendirilmesi vergi stratejilerinin dizayn edilmesi.

Uluslararası Büyüme Hizmetleri

•Yatırımcıların sınır ötesi çalışma yapılarının kurgulanması ya da mevcut yapıların değişen vergisel konjonktüre uyumluluğunun değerlendirilmesi konusunda Deloitte global ağındaki uluslararası vergi uzmanlarıyla birlikte danışmanlık hizmetlerinin sunulması.

•Farklı alanlarda uzman hizmet ekibimiz ile Türk yatırımcılara sürekli değişen yerel ve uluslararası vergi ve hukuk mevzuatlarına uyumlu bir şekilde yatırımlarına yön vermeleri konusunda danışmanlık verilmesi.

İletişim

Arzu Değer
adeger@deloitte.com