International tax

Hizmetlerimiz

Uluslararası Vergi

Deloitte’un Uluslararası vergi profesyonelleri, sundukları çeşitli mevzuata uyumluluk ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla, çok uluslu şirketlerin vergi stratejilerini faaliyet alanlarına göre belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

Mevzuata uyumluluk ve raporlama hizmetleri

Hem yerel hem de çok uluslu şirketler için, artan vergi kanunlarına, vergi idarelerinin titizleşen ve daha planlı hale gelen uygulamalarına ve hali hazırdaki personel kısıtlamalarına uyum göstermek sorun teşkil etmeye devam etmektedir. İşletmeler faaliyetlerini yeni pazarlara genişlettikçe, vergi risklerini yönetmek ve raporlama kurallarına uyum göstermek gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Deloitte, co-sourcing ve outsourcing seçenekleri de dahil olmak üzere, verimli ve uygun maliyetli mevzuata uyumluluk hizmetleri sunmaktadır. Entegre edilmiş bir dizi vergi teknolojileri sayesinde şirketler yüksek kalite ve düşük maliyetli uyumluluk hedeflerine ulaşabilmektedirler. Ayrıca, bazı teknolojiler işletmelere stratejik karar alma aşamalarında işlerine yarayabilecek küresel bilgilere ulaşmalarını sağlayabilmektedir.

Uluslararası Stratejik Vergi İncelemesi

Şirketler küresel çapta genişledikçe, küresel vergi ve mali stratejileri daha entegre, esnek ve sürdürülebilir hale gelmelidir. Deloitte’un Uluslararası Stratejik Vergi İncelemesi (USVİ) şirketlere fiili vergi oranlarının bileşenlerini anlamalarına, riskleri değerlendirmelerine ve vergi yönetimini gelecekteki iş modelleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Deloitte yurtdışında ödenen vergilerin mahsubunda, karların ana merkeze aktarılmasında, fiili vergi oranı öngörülerinde, risk yönetiminde, birleşme sonrası entegrasyonda ve kurum rasyonalizasyonu konularında destek sağlamaktadır. USVİ küresel vergi ve mali stratejilerinin tartışılabileceği, tasarlanabileceği ve uygulanabileceği bir yapı ortaya koymaktadır. Deloitte’un sezgilerden ziyade somut gerçeklere dayanan, analitik yaklaşımı sayesinde çok uluslu şirketler objektif ve sistemli bir şekilde vergi stratejilerini oluşturabilmekte ve gelecekteki muhtemel riskleri yönetebilmektedirler.

Uluslararası birleşme ve satın almalar

Her türlü işlem - birleşme, satın alma, iş ortaklığı, sermaye yatırımı, veya elden çıkarılması – olası vergi riskleri bakımından karmaşık sorunlar doğurmakta ve vergi verimliliğini ve kesinliğini iyileştirme adına pratik stratejiler oluşturma fırsatları yaratmaktadır. Anlaşmalar küresel çapta faaliyet gösteren şirketleri kapsadığında, dikkate alınacak konular çok çeşitli olmaktadır. Şirketler birçok ülkede çeşitli konularda uzmanlaşmış tecrübeli bir danışmana ihtiyaç duymaktadırlar. Deloitte, vergisel durum incelemesi, yapılandırma, modelleme, finansman, birleşme sonrası entegrasyon ve raporlama gibi hizmetler dahil olmak üzere, her türlü birleşme, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine destek vermektedir. Deloitte vergi, muhasebe, mevzuat, kültür veya iş hayatıyla ilgili, her hangi bir işlemde karşılaşılabilecek sorunlarda yardımcı olabilmekte ve şirketlere entegrasyon sonrası beklenilen faydaları tümüyle sağlayabilmelerine yardımcı olmaktadır.

İş Modeli Optimizasyonu (İMO)

Günümüzün dinamik küresel ekonomik çevresi ve olası mevzuat değişiklikleri dikkate alındığında, çok uluslu bir şirketin küresel iş modelinin değerlendirilmesi bundan böyle ihtiyari bir uygulama olmaktan çıkmaktadır. Deloitte’un İş Modeli Optimizasyon ekipleri yüksek kalitede, kişiye özel vergi ve iş modelleri dönüşüm hizmeti vermektedir. Deloitte olarak yurtdışında ödenen vergilerin mahsubu, karların ana merkeze aktarılması, birleşme sonrası entegrasyon ve kurum rasyonalizasyonu konularında müşterilerimize destek sağlamaktayız. Hedefimiz çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini ve vergi planlamalarını, işletme yöneticilerinin vergi sonrası dikkate alındığında daha doğru kararlar alabilmeleri için, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir biçimde entegre etmelerine yardımcı olmaktır.

Deloitte, bir dizi vergi sorunlarına ve fırsatlarına çözüm geliştirmeye yönelik tecrübelere dayanan yaklaşımlardan oluşan, İMO kavrayış yöntemini kullanarak iş modeli optimizasyonu hizmetlerini vermektedir.

Uluslararası Genişleme Hizmetleri

Gelirlerini ve karlılıklarını artırmayı hedefleyip satışlarını ve faaliyetlerini yeni coğrafyalara taşıyan şirket sayısı artmaktadır. Şirketin stratejik hedeflerinden başlamak üzere, Deloitte, çeşitli yeni işe başlama faaliyetleri konusunda danışmanlık vererek şirketlere farklı ülkeler hakkında fikir sahibi olma fırsatı vermektedir.  Deloitte’un hizmetleri arasında, konum değerlendirmeleri, piyasa trend analizleri ve yer seçimi ile beraber yasal yapılandırma, yatırım yapılandırması, uyumluluk gereklilikleri, yetenek ve personel stratejileri, dolaylı vergiler, kurumlar vergisi ve gelir vergisi konularında öngörü ve değerlendirmeleri yer almaktadır. Deloitte şirketlere tek bir iletişim noktası aracılığıyla koordine bir yaklaşım sunmakta ve konularında uzman profesyonelleri tam zamanında bir araya getirmektedir. Böylelikle, şirketlerin uygun bilgi ve uzmanlığa zamanında ulaşma güvencesi ile beraber süreçleri hızlandırarak genişleme çabalarının meyvelerini toplamaları sağlanmaktadır.