private company services

Hizmetlerimiz

Varlık Yönetimi ve Bireysel Gelir Vergisi Danışmanlık Hizmetleri

Özel statülü şirketler; işletmelerinin başarılarını etkileyen güçlüklerin yanında, işletme sahiplerinin profesyonel ve kişisel hedeflerini de etkileyen birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Nihai hedef ne olursa olsun - yeni pazarlara açılma, aile üyesine veraset, ya da satış – amacına uygun bir vergi danışmanlığı bu alanda kritik bir önem taşımaktadır. Deloitte olarak biz; özel şirketlere, şirket sahiplerine ve bireylere değerli varlıklarının yönetimi konusunda yardımcı olmaktayız. Faaliyet gösterdikleri iş alanını anlama, planlama ve verimli bir yönetim ile vergi stratejileri oluşturma - yeni pazar koşullarının ortaya çıkışı ya da mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda vergisel açıdan muhtemel sonuçlara yönelik gerekli uyum süreçlerini düzenleme konusunda hizmetler sunmaktayız.

Gelir Vergisi Danışmanlığı ve Mevzuat Uyum Hizmetleri

Yasa ve düzenlemelerde ortaya çıkan yenilikler ile vergi otoritelerinin yüksek gelir sahibi kişilere yönelik artan ilgisi; özel şirketlerin ve sahiplerinin vergi yükümlülükleri ve risklerini her yönüyle anlamaya ve belirlemeye yönelik talepleri artırmaktadır. Deloitte Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı olarak biz; işletme sahipleri, aile şirketleri ve bu kurumların çalışanları arasındaki karmaşık ilişkileri inceleme konusunda tecrübe sahibiyiz. Özel statülü şirketlere ve onların sahiplerine, çeşitli iş ilişkileri ve kişisel malvarlığını ilgilendiren konularda alınacak kararların olası vergisel yükümlülükleri ve fırsatlarını değerlendirme imkânı sağlamaktayız. Diğer yandan, ekonomik ve vergisel şartlarda meydana gelen değişiklikler konusunda önerilerde bulunmakta ve vergi otoriteleri ile olan uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir iş ortağı olmaktayız. 

Varlık Yönetiminde Bireysel ve Aile Malvarlığı Planlaması

Değerli varlıkları bulunan kişiler ve aileler, miraslarını koruma ve sürdürme konularında alacakları kararlarda zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Deloitte Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı olarak biz; özel statülü şirket sahiplerinin ve ailelerinin servet planlamaları konusunda tecrübeli ve yol gösterici bir konumda bulunmaktayız. Özel statülü şirket sahiplerine, malvarlıklarını sürdürme ve gelecek nesillere devretme konularıyla ilgili ihtiyaç duydukları desteği vermekteyiz. Ekimizde yer alan emlak vergisi uzmanlarımız; gayrimenkul, hediyelik eşya, miras, trust ve yardımsever faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan gayrimenkulün yapılandırılması ve geliştirilmesi için müşteri ve onun diğer danışman ekipleri ile de yakın çalışmaktadır. 

Uluslararası Vergi ve Gayrimenkul Danışmanlığı

Servet sahibi kişilerin artan küresel hareketliliği ve ailelerin global ekonomik şartlarla karşı karşıya kalması – artan uluslararası yatırım ve ticaret –vergi konularının küresel anlamda karmaşık bir çeşitlilik göstermesine sebep olmaktadır.

Deloitte Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı olarak biz, vergi mukimliği ve uluslararası yatırım fırsatlarının vergisel açıdan ele alınması konularında müşterileriyle yakın ilişki içerisinde çalışmaktayız. Kapsamlı vergi ve gayrimenkul danışmanlığı, ailelerin global hareketliliği, malvarlığı planlama ve sürdürme hedefleri, farklı ülkelerde yatırım kararlarının incelikleri ve değerli varlık türleri ile özel aile işletmelerinin vergisel yükümlülükleri konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Aile Ofis Hizmetleri

Etkin bir aile servet yönetimi, iş amaçlı hedeflerin yanında kişisel ve ailevi planlamaları da etkileyen geniş bir etki alanına sahiptir. Varlıklı aileler, aile ofisi kurarak yatırımlarını, hayırsever faaliyetlerini ve finansal raporlama sorumluluklarını yönetmek istemektedirler. Aile ofisinin uygun şekilde yapılandırılması ve personel kadrosu oluşturulması, vergi ve yönetime ilişkin hususların analiz edilmesinin yanında; ailenin kısa ve uzun vadeli iş planlarının ve profesyonel hedeflerinin de detaylı olarak kavranmasını gerektirmektedir. Deloitte Varlık Yönetimi ve Bireysel Vergi Danışmanlığı  olarak biz; aile ofisinin tasarlanması, aile eğitimlerinin verilmesi ve gerekli iletişimlerin sağlanması, hayırsever faaliyetlerin planlanması ve iş yatırımlarının yapılandırılmaları konularında destek vermekteyiz. Yaklaşımımız müşterilerimizin aile ofisini bir şirket ve aile malvarlıklarını yaşayan bir işletme olarak benimsemektir.