Hizmetlerimiz

ÖTV Hizmetlerimiz

ÖTV Tasdik Hizmetleri

ÖTV tasdik hizmetleri genel olarak aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır;

 • Geçerli olan mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde Yıllık Tecil-Terkin ve  ÖTV Iade tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • ÖTV tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,
 • Alış Faturaları ve (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki Mallara Ait Özel Tüketim Vergisinin Tecil Edilmesine Ilişkin Talep ve Taahhütnamelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • Satış işlemlerinin ÖTV kanunu karşısındaki yasal durumunun tespit edilmesi,
 • ÖTV kapsamında Vergi Dairesi’ne başvuru aşamasında ilgili mevzuat referanslarının sağlanması,
 • ÖTV Tecil-Terkin ve iade raporunun hazırlanması,
 • ÖTV Tasdik Raporu eksikliklerine ilişkin olarak Vergi Idaresi ile gerekli yazışmaların yapılması,
 • ÖTV sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş ÖTV beyannamelerinin kontrolü.

ÖTV Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Tütün, alkollü içecekler, beyaz eşya , otomotiv, petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ÖTV danışmanlığı,
 • ÖTV hesaplamalarının incelenmesi ve mevzuata uygunluğunun tespiti,
 • İstisna uygulamalarının incelenmesi ve mevzuata uygunluğunun tespiti,
 • Tecil-terkin-iade müessesesinin incelenmesi ve mevzuata uygunluğunun tespiti,