Hizmetlerimiz

Vergi Hizmetleri

Vergi ve Mali Mevzuat alanında sahip olduğumuz yerel bilgi birikimi ve global tecrübemizi en doğru ve uygulanabilir çözümlerle birleştirerek, müşterilerimiz için etkin stratejiler oluşturup, onlara katma değerli çözümler sunmaktayız.

Tam Tasdik ve Diğer Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Tam tasdik hizmeti, firmalara, vergi ve muhasebeye ilişkin güncel yasal gelişmelere ayak uydurmanın yanı sıra vergi yükümlülüklerini daha güvenilir bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olmaktadır.

Tam tasdik çalışmaları kapsamında kurumların mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında bir uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır.

Bu sayede tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesinin yanında, risk analizine dayalı denetim sisteminin kapsamını genişleterek, vergi incelemelerinin daha etkin ve yaygın olmasına yönelik çalışmalar yapan Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek bir vergi incelemesine hazırlıklı olunması açısından firmalara katkı sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Transfer Fiyatlandırması

Çok uluslu şirketler oldukça karmaşık ortamlarda faaliyet göstermektedirler. İlişkili işlemlerin hacim ve çeşitlilik olarak artışı ve transfer fiyatlandırması mevzuatının yaygınlaşması, dünya çapında artış gösteren uygulama faaliyetleri ile birlikte, transfer fiyatlandırması, risk yönetiminin küresel iş dünyasındaki en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Deloitte transfer fiyatlandırması ekibinin amacı; şirketlerin küresel operasyonlarına ve hedeflerine, pratik çözümler üretmek, stratejik belgelendirme ile transfer fiyatlandırması politikalarına destekte bulunarak ve anlaşmazlıkları çözümleyerek yardım etmektir. Deloitte, verdiği kaliteli hizmetler ile transfer fiyatlandırmasında önemli bir itibara sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’de Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri için kapsamlı teşvikler sunulmaktadır. Sunulan bu teşviklerden önemli mali faydalar elde edebilmek için, ne tür faaliyetlerin Ar-Ge faaliyeti olarak kabul edildiğinin bilinmesi önem taşımaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Varlık Yönetimi ve Bireysel Gelir Vergisi Danışmanlık Hizmetleri

Özel statülü şirketler; işletmelerinin başarılarını etkileyen güçlüklerin yanında, işletme sahiplerinin profesyonel ve kişisel hedeflerini de etkileyen birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Nihai hedef ne olursa olsun - yeni pazarlara açılma, aile üyesine veraset, ya da satış – amacına uygun bir vergi danışmanlığı bu alanda kritik bir önem taşımaktadır. Deloitte olarak biz; özel şirketlere, şirket sahiplerine ve bireylere değerli varlıklarının yönetimi konusunda yardımcı olmaktayız. Faaliyet gösterdikleri iş alanını anlama, planlama ve verimli bir yönetim ile vergi stratejileri oluşturma - yeni pazar koşullarının ortaya çıkışı ya da mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda vergisel açıdan muhtemel sonuçlara yönelik gerekli uyum süreçlerini düzenleme konusunda hizmetler sunmaktayız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dolaylı Vergiler

Deloitte’un ulusal ve uluslararası bakış açılarına sahip, tecrübeli uzmanları müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı Katma Değer Vergisi ve Diğer Dolaylı Vergi ve Gürmrük & Dış Ticaret Danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Şirket birleşme ve satın almaları – vergi

Şirket birleşmeleri ve satın almaları alanındaki tüm işlemler – birleşme, satın alma, iş ortaklıkları, sermaye yatırımları veya tasfiyeler— bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerin dikkatli yaklaşımını gerektiren karmaşık konular içermektedir. Söz konusu işlemler küresel çapta faaliyetleri bulunan şirketleri kapsadığında dikkate alınacak konuların çeşitliliği daha da genişlemektedir. Bu çerçevede Deloitte’un birleşme ve satın alma danışmanları vergi, muhasebe, hukuk ve diğer konularda yol göstererek risklerin yönetilmesi ve olası faydaların artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Vergi


Deloitte’un Uluslararası vergi profesyonelleri, sundukları çeşitli mevzuata uyumluluk ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla, çok uluslu şirketlerin vergi stratejilerini faaliyet alanlarına göre belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yönetim Destek Hizmetleri (Outsourcing)

 

  • Muhasebe Hizmetleri
  • Beyanname Düzenleme & E-Beyanname Hizmetleri
  • Yönetim Raporlaması Hizmetleri
  • Bordro Hizmetleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.