Çözümlerimiz

Transfer Fiyatlandırması (TF) Hizmetleri

Deloitte'un Transfer Fiyatlandırması yaklaşımı; şirketlerin ihtiyaçlarına odaklanarak, vergisel işlemlerini, kurumsal itibarını ve vergi dairesi ile ilişkilerini proaktif bir şekilde yönetebilmelerine olanak sağlar. Küresel vergi ortamındaki belirsizlikte şirketlere yol gösterecek net bir bakış açısı sunar. Güçlü, pragmatik, yerel ve uluslararası mevzuata uygun transfer fiyatlandırma politikaları ve uluslararası ölçekte sağlam ve tutarlı belgelendirme süreçleri geliştirerek, şirketlerin risklerini azaltmalarına yardımcı olur.

TF Genel Danışmanlık

•Transfer fiyatlandırması politika ve stratejilerinin planlanması ve uygulanmasında destek hizmetleri.

•İlişkili işlemler için emsal araştırmaları.

TF Belgelendirme

•Yıllık transfer fiyatlandırması belgelendirme raporları hazırlığı için verilen hizmetler.

•Küresel belgelendirme yükümlülükleri (genel rapor, ülke bazlı rapor vb.) ile ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri.

TF Durum Tespit Çalışmaları

•Mevcut transfer fiyatlandırması politikaları/uygulamaları, grup içi sözleşmeler ve yapısal ticari değişikliklerin risk analizi.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

•Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan peşin fiyatlandırma anlaşmaları (tek taraflı, iki taraflı, çok taraflı) başvuru ve müzakere süreçlerinde destek ve danışmanlık hizmetleri.

TF İnceleme ve İhtilâf Süreci

•Transfer Fiyatlandırması inceleme sürecinde destek ve danışmanlık hizmetleri.

•İlgili ihtilâflarda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri.

İletişim

Güler Hülya Yılmaz
hyilmaz@deloitte.com