Transfer pricing

Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırması

Çok uluslu şirketler oldukça karmaşık ortamlarda faaliyet göstermektedirler. İlişkili işlemlerin hacim ve çeşitlilik olarak artışı ve transfer fiyatlandırması mevzuatının yaygınlaşması, dünya çapında artış gösteren uygulama faaliyetleri ile birlikte, transfer fiyatlandırması, risk yönetiminin küresel iş dünyasındaki en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Deloitte transfer fiyatlandırması ekibinin amacı; şirketlerin küresel operasyonlarına ve hedeflerine, pratik çözümler üretmek, stratejik belgelendirme ile transfer fiyatlandırması politikalarına destekte bulunarak ve anlaşmazlıkları çözümleyerek yardım etmektir. Deloitte, verdiği kaliteli hizmetler ile transfer fiyatlandırmasında önemli bir itibara sahiptir.

Transfer fiyatlandırması danışmanlığı ve belgelendirme çalışmaları

Çok uluslu işletmelerin ilişkili işlem hacimleri ve tedarik zincirleri sürekli büyüme göstermektedir. Bu büyüme, ülkelerin vergi idareleri arasında artan vergi işbirliği yüzünden hem risk, hem de fırsatları beraberinde getirmektedir. Deloitte Türkiye, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerine karşı uyguladığı stratejik yaklaşımı ile, küresel işletmeyi  operasyonel ve uluslararası vergi hedeflerine ulaştıracak pratik çözümler üretmektedir.

Transfer fiyatlandırması raporu, vergi mükellefinin uyguladığı transfer fiyatlandırması politikalarının emsallere uygunluğunu ve mevzuata uyumunu göstermelidir. Tüm ülkelerin mevzuatları hakkında uzmanlaşmış Deloitte Türkiye çalışanları, belgelendirme ve karşılaştırılabilir verilerin toplanmasında büyük bir tecrübeye sahiptir. Herhangi bir transfer fiyatlandırması denetimi esnasında, uzman kişiler tarafından yazılmış raporlar mükelleflerin ilk savunma hattını oluşturacaktır.

Transfer fiyatlandırması planlaması alanında çalışan profesyonellerimiz, transfer fiyatlandırmasını, uyulması gereken bir belgelendirme yükümlülüğünden ziyade işletmelerin yararlanabileceği bir fırsat olarak sunmaktadır. Yurt dışı ve yurt içi geniş iş hedefleri olan şirketlere doğru transfer fiyatlandırması stratejisinin uygulanması, şirketlerin vergi tasarrufu yapmasına olanak sunarak efektif olarak küresel ve yerel vergi oranlarının da ciddi bir şekilde düşmesini sağlamaktadır.

Transfer fiyatlandırmasının en karmaşık alanlarından bir tanesi de emsallere uygunluğu sağlamaktır. Biz, yaratıcı düşünce, pratik bilgi, gelişmiş analitik teknikler ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak şirketler adına emsal tespit çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalar ile amacımız; şirketlerin transfer fiyatlandırması politikalarının hem küresel hem de yerel iş hedefleri ile uyumunu sağlamaktır.

Vergi uyuşmazlığından kaçınma: Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Transfer fiyatlandırması uygulamaları, vergi, hukuk ve operasyonel anlamda birçok zorluğa sebebiyet vermektedir. Birçok vergi mükellefine göre belirsizliklerin büyük olması – bir transfer fiyatlandırması incelemesi durumunda zaman yönetiminin potansiyel taahhüdü de dahil olmak üzere - kabul edilebilir bir iş riski değildir. Bir veya birden fazla vergi otoritesi ile yapılan Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (PFA’lar) ile, uygulanacak transfer fiyatlandırması yönteminin anlaşmaya bağlanması ile mükelleflere daha belirgin bir ortam sağlanmaktadır. PFA süreci ile ilgili Deloitte’un derin tecrübesi, ulusal programların geliştirilmesini, transfer fiyatlandırması sorunlarının pratik bir şekilde yönetilmesini özellikle çifte vergilendirmeden kaçınılmasını kapsamaktadır.

Vergi uyuşmazlığına destek: İnceleme savunması ve karşılıklı anlaşma prosedürü

Bir transfer fiyatlandırması incelemesinin seyrini veya sonucunu genellikle vergi otoritesinin soruşturma ve görüşmelerinin ilk aşamalarındaki eylem ve tepkiler etkilemektedir. İşletmenin transfer fiyatlandırması politikasını etkin ve verimli bir şekilde açıklamak; tarhiyat aşamasından, dava ve itiraz aşamasına, Karşılıklı Anlaşma Usulü gibi tüm vergi sürecinin yönetilmesinde pratik bilgiye sahip deneyimli bir küresel ekiple çalışmakla mümkündür. Deloitte, transfer fiyatlandırması konusunda uyuşmazlıkları çözmek için, Karşılıklı Anlaşma Usulü sürecinde entegre bir yaklaşım izlemektedir. Uyuşmazlık ekiplerimiz, Karşılıklı Anlaşma Usulü sürecini yürüten uzmanları, dolaylı vergiler ve yerel vergi mevzuatına vakıf uzmanlar ile uluslararası vergi uzmanlarını içermektedir.