Hizmetlerimiz

Vergi Teknolojileri Danışmanlığı (TTC)

Vergi Teknolojileri Danışmanlığı hizmeti ile şirketlerin raporlama süreçlerinin organize edilmesi, sistem entegrasyonu ile kontrol süreçlerinin yönetilmesi ve veri toplama süreçlerinin standardizasyonu amaçlanmaktadır.

Vergi Stratejisi

•Vergi işletim modelinin ve denetim düzeninin (vergi politikası) organize edilmesi ve bunların kurum hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilir. Vergi Kontrol Süreçlerininyaratılması, kontrollerin test edilmesi ve vergi dairelerinin yönetilmesi (Dikey Gözetim) ihtiyaçlarını giderir.

Vergi Teknolojisi

•Vergi için tüm “kayıttan rapora” döngüsünün veri ve bilgi gereksinimlerine dayanan, vergi etkin sistemlerin geliştirilmesi ve ERPDeloitte eklentileri konularında hizmetler sağlamaktadır.

Data Analizleri

•İş akışlarının ve vergi yönetiminin tablolarla birlikte raporlanması süreçleri ile fayda sağlamaktadır.

Global Uyumluluk Raporlama

•Global Uyumluluk Yönetim Sistemi, görünürlüğün veri toplamaya entegre edilmesi ve faaliyetlerin kesintisiz bir sürece dönüştürülmesini sağlar.

İletişim
İlksen Keleş
ikeles@deloitte.com