Hizmetlerimiz

Vergi Teşvik Hizmetleri

Devlet destek ve teşviklerinden yararlanmak, şirketler için önemli zaman ayrılması gereken, yoğun bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren süreçlerdir. Söz konusu desteklerden etkin şekilde yararlanmak ise şirketlere önemli avantajlar sağlamaktadır. Deloitte’un vergi teşvik uzmanları, şirketleri doğru destek ve teşvik mekanizmaları ile buluşturarak, şirketlerin yatırım, inovasyon, ihracat, teknoloji gibi katma değer yarattıkları tüm alanlarda, devlet teşvik ve desteklerinden en verimli şekilde yararlanmalarını hedeflemektedir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, Teknokent, Serbest Bölge Danışmanlığı

•Söz konusu merkezlerde vergisel teşvik unsurlarının ilgili vergi kanunları ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde periyodik olarak kontrol edilmesi.

•Ar-Ge, Tasarım ve Teknokentlerde gerçekleştirilen projelere ilişkin dönemsel Ar-Ge harcama raporlarının ilgili mevzuata göre kontrolü ve onayı konusunda Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti sunulması.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı 

•Başvuru sürecinin başından, başvurunun tamamlanmasına kadarki sürecin yürütülmesi ve takibi.

Yatırım Teşvik Uygulamaları Eğitimleri

Deloitte Academy bünyesinde yatırım teşvik mevzuatı konulu sınıf içi ve online eğitim verilmesi

İletişim

Utku Karabağ
ukarabag@deloitte.com