Görüşler

2014 Global Girişim Sermayesi Güven Araştırması

Yatırımcılar ne kadar güvenli hissediyor?

Deloitte’un National Venture Capital Association işbirliği ile hazırladığı Global Girişim Sermayesi Güven Araştırmasına göre teknoloji ile ilgili sektörlerdeki güven seviyesi yüksek düzeyde olmaya devam etmektedir, özellikle Cloud/SaaS, Mobil ve Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri sektörlerinde ise en yüksek seviyededir.

Bu sene onuncusu yapılan araştırma, Mayıs ve Haziran 2014 aralığında Amerika, Avrupa, Asya ve Pasifik bölgelerinde bulunan 300’ün üzerinde girişim sermayesi yatırımcısı ile gerçekleştirilmiştir ve yatırımcıların global girişim sermayesi ortamını, belirli coğrafyalardaki ve endüstrilerdeki yatırım ortamını nasıl değerlendirdiklerini analiz etmiştir.

Deloitte ve National Venture Capital Association (ile birlikte) tarafından gerçekleştirilen araştırmadan çıkan ana bulgular şu şekildedir:

  • Teknoloji ile ilgili sektörlerdeki güven seviyesi yüksek düzeyde olmaya devam etmektedir. Güven seviyesi özellikle Cloud/SaaS, Mobil ve Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri sektörlerinde en yüksek seviyededir.
  • Bu sektörler geleneksel girişim sermayesi yatırım modeli olan bir kere yap, çok kere sat ve tekrarlanan gelir elde etmek için lisansla modeli ile iyi bir şekilde örtüşmektedir.
  • Yatırımcıların güven seviyesi en çok “en az sermaye yoğun” olan sektörlerdedir.
  • Amerika’daki güven seviyeleri halka arz, inovatif şirketler ve yatırımcıların finansman elde etmek için duydukları güven seviyesinin artması ile yükselmektedir.
  • Brezilya ve Çin’de güven seviyeleri azalırken Kanada, Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki güven seviyesi yükselmiştir.
2014 Global Girişim Sermayesi Güven Araştırması
Faydalı buldunuz mu?