Görüşler

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yolunda Mobil Haberleşme Sektörü Etki Analizi 2016

İlk defa yapılan bu rapor çalışması, mobil haberleşme sektörünün bireyler, toplumlar ve ekonomiler üzerindeki dönüştürücü etkisine eleştirel bir bakış açısı sunuyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini geliştirmek

 

Deloitte tarafından Dünya GSM Birliği (GSMA) adına geliştirilen ve daha önce bir benzeri yapılmamış olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yolunda Mobil Haberleşme Sektörü Etki Analizi 2016 raporu gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda mobil haberleşme sektörünün bireyler, toplumlar ve ekonomiler üzerindeki dönüştürücü etkisine eleştirel bir bakış açısı sunuyor.

 

BM Özel Sektör Forumu'nda Eylül 2016’da yayınlanan rapor, endüstrinin faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) üzerindeki etkilerini birbirine bağlayan ortak, ölçülebilir bir sistem oluşturarak kalkınmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Raporun sonuçlarının mobil haberleşme endüstrisinde strateji, planlama ve yatırım üzerine alınacak olan kararlarda belirleyici rol oynaması hedeflenmiştir.  

Mobil haberleşme sektörünün SKH’ler üzerindeki etkileri

Rapor, mobil haberleşme sektörünün SKH’ler üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Raporda, özellikle SKH 9 (endüstri, inovasyon ve altyapı), SKH 1 (yeterlilik), SKH 4 (Kaliteli eğitim) ve SKH 13 (iklim aksiyonu) gibi hedefler üzerinde devasa bir etkiye sahip olan sektörün, aslında 17 hedefin hepsini tek tek etkilediği ortaya çıkıyor. Küresel çapta 4.8 milyar insanı birbirine bağlayan mobil operatörler ve oyuncular, hali hazırda SKH’lere ulaşma hedefini destekleyecek şekilde geniş bir yelpazede program ve hizmetler sunuyorlar. Örneğin;

  • SKH 1 (Yoksulluğa son)- Günümüzde, 400 milyondan fazla insan 90’ı aşkın ülkede kullanılabilir olan mobil ödeme servisleri sayesinde cep telefonlarıyla finansal hizmetlere erişebiliyor. Mobil haberleşme endüstrisi dünya çapında tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu uluslararası havale gibi yeni mobil ödeme sistemlerini geliştirmeye devam etmeye kendini adamış durumda.
  • SKH 5 (Toplumsal cinsiyet eşitliği)- Mobil haberleşme endüstrisi, dünya çapında orta ve düşük gelirli ülkelerde kadınların mobil hizmetlere erişimini ve bu hizmetleri kullanmalarını artırmaya odaklanıyor. Şubat ayında başlatıldığından bu yana, 90 milyon müşteriyi temsilen 18 operatör mobil internet ve mobil para hizmetlerindeki cinsiyet farkını azaltmak için Bağlı Kadınlar Girişimi’ne katıldı.
  • SKH 8 (İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme)- Mobil haberleşme endüstrisi dünya ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaktadır. Mobil ekosistem 2015 yılında global ekonomiye GSYH’in yüzde 4.2’sine karşılık gelen 3.1 trilyon dolar katkı sağladı; bu rakamın 2020 yılında 3.7 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Endüstri ayrıca 2015’te direkt ve dolaylı olarak 32 milyon işi destekledi ve kamu kaynaklarına çeşitli tiplerde vergiler aracılığıyla 430 milyar dolar katkı sağladı.
  • SKH 11 (sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları)- Mobil haberleşme endüstrisi afetler ve insani krizler esnasında iletişimi mümkün kılmak için teknolojiyi ve uzmanlığı geliştirmeyi amaçlıyor. Birleşmiş milletler OCHA tarafından desteklenen GSMA’nın İnsani Bağlantı Programı 76 ülkeden 103 mobil ağ operatörünün katılımıyla kriz anında ağ esnekliğini sağlamayı ve abonelere destek olmayı taahhüt ediyor.      
Haberleşme Sektörü Etki Analizi 2016
Faydalı buldunuz mu?