Analizler

2018 Türkiye'de Medya ve Reklam Yatırımları

Reklamcılar Derneği ve Deloitte iş birliğiyle hazırlanan 2018 Medya ve Reklam Yatırımları raporuna göre, toplam medya yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artış gösterdi. 11.002 milyon TL olarak gerçekleşen medya ve reklam yatırımlarında en büyük payı, önceki yıl olduğu gibi geçen yıl da televizyon aldı. Medya yatırımlarındaki büyümede gıda ve kozmetik sektörleri itici güç oldu.

Dijital medya yatırımları ile birlikte küresel medya yatırımları artışını sürdürüyor

2017 yılı itibariyle Dijital medya yatırımlarını ilk defa diğer tüm mecraların önüne geçerek en büyük paya sahip mecra olmuştur. 2018 senesinde ise toplam medya yatırımları içerisindeki payını diğer mecralara göre daha da hızlı bir şekilde artırdığı görülmüştür. 2018 yılında, Dünya genelinde %4,5 büyüdüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının %41’i dijital mecralara yapılırken, dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV’den almaktadır.

Türkiye’de büyüme potansiyeli

Yıllık medya yatırım büyüklüğü 1 milyar ABD dolarının üzerinde olan 42 ülkedeki toplam yatırım hacmi $553 milyar olup, bu rakam dünya genelindeki toplam yatırımlarının yaklaşık %95’ini temsil etmektedir. 2018 yılı itibariyle bu ülkelerdeki medya yatırımları bir önceki yıla oranla ortalama %4,3 seviyesinde büyümüş, gayrisafi yurtiçi hasıla rakamları içinde de oranı binde 0,77 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 32. büyük pazarıdır ve toplam hacim içinde payı %0,3’tür. Ülkemizde medya yatırımlarının GSYH içindeki oranı sadece binde 0,22 seviyesindedir. Bu oran, en büyük 42 pazar içindeki en düşüğü olup, ülkemizde medya yatırımlarının 3,5 katlık bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret etmektedir.

Faydalı buldunuz mu?