Görüşler

2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü bir ekonomideki tüm endüstrileri etkileyen, verimliliği artırıcı ve kolaylaştırıcı bir rol oynayan yatay bir sektördür. BİT, mevcut ve yeni gelişen teknoloji ve iş alanlarının inovasyonla gelişmesinin, verimlilik ve rekabetçiliğin artmasının önünü açıcı bir rol oynamaktadır.

AB ülkelerinde değişik yıllarda yapılan saha araştırmalarının sonuçları, BİT’in ürün, hizmet ve süreç inovasyonlarında en önemli etken olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu rapor kapsamında yapılan çalışmalar, Türkiye’de BİT sektörünün 1 birim büyümesinin toplam ekonomiye 1,8 birimlik büyüme katkısında bulunacağını göstermektedir. Bu doğrultuda, 2023 yılında hedeflenen 2 trilyon dolarlık GSYİH içinde BİT payının hedeflenen %8 oranına ulaşması durumunda sektörün sadece toplam faktör verimliliği artışı yoluyla sağlayacağı katkının 71 milyar dolar düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Faydalı buldunuz mu?