Analizler

Deloitte Vodafone 5G Etki Analizi

5G teknolojisinin Türkiye için ekonomik ve sosyal faydaları

Yeni nesil mobil teknolojiler dijitalleşmeyi hızlandırarak ekonomi ve toplum üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Önceki teknolojilere göre daha yüksek veri hızları, yüksek cihaz yoğunluğu kapasitesi ve ultra düşük gecikme süresi ile 5G, inovasyonu tetikleyici bir konumdadır ve Türkiye ekonomisinin birçok sektörünü dönüştürme ve bugün hayal bile edilemeyen endüstri dikeyleri oluşturabilme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte dünya, Meta evreninin konuşulduğu ve teknoloji devlerinin bu sürece adaptasyon için hazırlıklar ve önemli yatırımlar yaptığı bir dönemden geçmektedir. Meta ekosisteminin oluşturulması için elzem olan aşamaların ilki dijital deneyimin en iyi şekilde sunulmasını sağlayacak altyapıların kurulması ve yaygınlaşmasıdır. Bu altyapıların en önemlisi olarak öncü bir dönüşüm getirmesi beklenen 5G teknolojilerinin derin ekonomik ve sosyal etkileri olacaktır.

Bu rapor, Türkiye için 5G’nin değer önerisini, ekonomik ve sosyal etkilerini ortaya koyan ilk çalışma olarak 5G teknolojisinin Türkiye’de 2023 yılı itibariyle etkin hale getirilmesi durumunda, ülke ekonomisinde kısa ve uzun vadede meydana gelebilecek ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri incelemektedir. Kısa vadeli ekonomik etkiler; operatörlerin 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım tahminleri ile hesaplanmakta ve tedarik zincirinde tetiklenecek tüm etkileri kapsamaktadır. Uzun vadeli ekonomik etkiler ise 5G’nin kullanılmaya başlanmasından itibaren 15 yıl boyunca sektörlerin üretkenlik artışı sebebiyle 5G kullanım alanlarından elde edeceği gelir artışlarını modellemektedir. Nihayetinde Rapor’da, Türkiye ekonomisinde 5G teknolojisi ile tetiklenmesi beklenen kısa ve uzun vadeli ekonomik etkilerin gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) oluşturacağı artış sunulmaktadır.

Dünyada 5G yaygınlaşırken ve gelişmiş ülkelerin 5G yatırımları hızla devam ederken Türkiye’nin bu dönüşüme geç kalmasının ekonomik olarak da çeşitli maliyetleri beraberinde getireceği öngörülmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamında 5G teknolojisinin ertelenme maliyeti de çeşitli senaryolar eşliğinde önümüzdeki 10 yıllık zaman dilimi için hesaplanmaktadır.

Rapor’da ayrıca 5G’nin ölçülebilir ekonomik etkilerinin yanı sıra çevre ve toplum üzerinde oluşturabileceği etkiler Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde incelenmektedir. Bu bağlamda 5G’nin çevre ve iklim, sağlık, eğitim ve güvenlik başlıklarında sunduğu değer önerileri somut örnekler ile sunulmaktadır.  Sonuç bölümünde ise Rapor, 5G teknolojisinden beklenen ekonomik etkinin gerçekleşmesini ve bu teknolojinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak politika önerilerini değerlendirmekte ve 5G alanında öncü Güney Kore, Çin, Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden politika örnekleri sunmaktadır.

Faydalı buldunuz mu?