Görüşler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

2015 Pazar Verileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2015 yılında 2014’e kıyasla %18 büyüme göstererek 83,1 Milyar TL'ye ulaştı. Bilgi Teknolojileri pazarı 27,4 milyar TL’ye ulaşırken, geri kalan 55,7 milyar TL İletişim Teknolojileri pazarından geldi. Sektörün ihracatı ise 2,2 Milyar TL oldu. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında Azerbaycan, ABD, KKTC, İngiltere ve BAE’leri geldi. Sektörün yarattığı istihdam ise 113 bin kişiye ulaştı.

2016 yılı için ise sektörde yaklaşık %15-%20 arası bir büyüme öngörülmektedir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
Faydalı buldunuz mu?