Analizler

Deloitte Global Mobil Kullanıcı Anketi 2019

Hayatımızın Merkezindeki Mobil Teknolojiler

Global Mobil Kullanıcı Anketi (GMCS) Deloitte tarafından, 2012 yılından bu yana her yıl birçok ülkenin katılımı ile yapılmakta olan bir anket çalışmasıdır. Çalışmada, mobil telefon kullanıcı tercihlerinin çeşitli sorular ile analiz edilmesiyle bu alandaki hizmet sağlayıcılarına önemli bilgiler sunulmaktadır.

6 kıtada, 28 ülkede, toplam 44.150 kullanıcıya uygulanan ankette, Türkiye’den mobil kullanıcılar da yer almaktadır. Türkiye’de, 1.000 kişinin katılımıyla düzenlenen online ankette katılımcılar; yaş grubu, cinsiyet, gelir seviyesi, yaşadıkları bölge, teknoloji benimseyişi, cihaz sahipliği, mevcut telefonlarının markası, mevcut telefonlarının yaşı, mobil operatörleri, çalışma durumları gibi farklı etmenlere göre sınıflanmıştır.
Anket çalışması içinde yer alan konuların bir kısmı, bu yönetici özeti kapsamında 6 ana başlık altında ele alınmıştır:

Cihaz ve aksesuar sahipliği

Cihaz kullanımı ve günlük yaşam aktiviteleri

Mobil oyun oynama alışkanlıkları

Operatörlerden beklentiler ve internet tercihleri

Dijital sağlık

Bilgi gizliliği

“Cihaz ve aksesuar sahipliği”, kullanıcının, eski telefonlarını nasıl değerlendirdiği, hangi cihazı ve aksesuarı, ne zaman, nereden aldığı ile ilgili cevapları içermektedir. “Cihaz kullanımı ve günlük yaşam aktiviteleri” kısmı, hangi cihazların, ne sıklıkla ve amaçla kullanıldığı, hangi aktiviteler için hangi uygulamaların kullanıldığı ve bu uygulamalara dair kullanıcı profilleri hakkında bilgi içermektedir. “Mobil oyun oynama alışkanlıkları” bölümü, kullanıcının hangi tür oyunları hangi zamanlarda ne sıklıkla oynadığı ile ilgili verileri içermektedir. “Operatörlerden beklentiler ve internet tercihleri” bölümünde, internet erişiminin hangi yollarla sağlandığı, 5G ve operatörlerin hizmet kanalları hakkında beklentiler, operatörlerden beklenen hizmetler hakkında kullanıcı görüşleri bulunmaktadır. “Dijital sağlık” kısmı kullanıcıların akıllı telefon bağımlılığı ve bunun kişiler üzerindeki etkileriyle birlikte kullanımı sınırlandırma yönündeki yöntemleri içermektedir. “Bilgi gizliliği” kısmı, kullanıcıların kullanım koşulları ve kişisel verilerin gizliliği uygulamaları hakkındaki farkındalığını ölçmektedir.
Bu bölümler içinde yer alan analizlerin bir kısmı, Türkiye sonuçlarını Avrupa ülkeleri ortalamaları ile kıyaslayarak hazırlanmıştır. Anket çalışması kapsamında kullanılan Avrupa ortalaması Almanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç’i içeren toplam 11 ülkeden oluşmaktadır.

Faydalı buldunuz mu?