Analizler

Teknoloji Fast50 Türkiye 2014

Sağlam bağlantılar ile güçlenin

Rapor, bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Fast50 Türkiye 2014 programında sıralamaya giren firmaların sıralaması ve tanıtımına ek olarak, bu firmaların CEO’ları ile gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönem beklentilerinin, öngörülerinin yer aldığı anket çalışmasının sonuçlarını da içermektedir.

Rapor, bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Fast50 Türkiye 2014 programında sıralamaya giren firmaların sıralaması ve tanıtımına ek olarak, bu firmaların CEO’ları ile gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönem beklentilerinin, öngörülerinin yer aldığı anket çalışmasının sonuçlarını da içermektedir.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, son beş yılda % 4192 oranında büyüme elde eden Cordisnetwork bu senenin birincisi olmuştur. 3 yıl art arda programımızda yer alan ve sürekli büyüme gösteren firmaya verdiğimiz Deloitte Türkiye Teknoloji Özel Ödülü'nün sahibi ise %1123 büyümeyle Natek Bilişim olmuştur. Büyükler Ligi olarak adlandırılan Big Stars kategorisinde ise ipi sırasıyla göğüsleyen şirketler Biotekno ve Innova olmuştur.

CEO anketinden ortaya çıkan ana bulgular şu şekildedir:

  •  Ankete katılan CEO’ların %55’i önümüzdeki 12 ayda ekonominin büyüyeceğine inanırken, %45’i ise aynı kalacağını ya da daralacağını belirtmiştir. Bu CEO’ların kendi şirketlerinin büyüme oranlarına ilişkin duydukları güven seviyelerine de yansımıştır ve 2 senelik artış sonrası güven seviyesi 2013’deki %88 seviyesinden 2014’de %74 seviyesine düşmüştür (son derece güvenli ve oldukça güvenli hissedenler).
  • CEO’ların coğu önümüzdeki 12 ayda büyümenin organik büyüme ile sağlanacağını belirtmiştir.
  • Sağlam bir kurum stratejisine sahip olmak teknoloji şirketlerinin büyümelerine en çok katkı sağlayan faktör olarak 2014 yılında birinci sırayı almış ve CEO’ların %26’sı tarafından belirtilmiştir.
  • CEO’lar şirketlerinin hızlı büyümesinin yönetilmesi karşısındaki en büyük operasyonel zorluğu kalifiye işgücünün bulunması, işe alınması ve elde tutulması olarak görmektedir. Aynı şekilde her 3 CEO’dan 1’i de yetenek bulunurluğunu büyüme önündeki en büyük tehdit olarak görmektedir.
  • Son 3 senedir “liderlerin yetiştirilmesi ve sorumluluğun delege edilmesi” CEO’lar için en büyük kişisel zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Digital uygulamalar ve mobilite ile analitik ile daha iyi veri kullanımı önümüzdeki üç senede teknoloji yatırımlarını tetikleyecek en büyük iki trend olarak karşımıza çıkmaktadır.
Teknoloji Fast50 Türkiye 2014
Faydalı buldunuz mu?