Görüşler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

2017 Pazar Verileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü, 2017 yılında, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 18,2 büyümeyle 116,9 milyar TL oldu. Bu sene %5’lik büyüme ile istihdamını 128 bin kişiye çıkaran sektör %27 kadın çalışan ve %70 üniversite mezunu çalışan oranına sahiptir.

Sektör Bilgi Teknolojileri ve İletişim teknolojileri olarak ikiye ayrıldığında toplam sektör büyüklüğü olan 116,9 milyar TL’nin 75,6 milyar TL’lik kısmının iletişim teknolojilerinden geldiği görülmektedir. Alt dağılımı ise şu şekildedir:

Elektronik Haberleşme: 51,1 milyar TL

Donanım: 24,5 milyar TL

Bilgi Teknolojileri’nin katkısı ise 41,3 milyon TL’dir ve alt dağılımı şu şekildedir:

Donanım:16,0 milyar TL

Yazılım: 18,8 milyar TL

Hizmet: 6,4 milyar TL

Sektörün toplam ihracat oranı ise 4,7 milyar TL’dir.

Faydalı buldunuz mu?