Görüşler

Blockchain: Teknik bir öncül

İnternetin, bilgi konusunda devrim yarattığı gibi, Blockchain de “değer” in geleneksel kavramlarına meydan okumayı ve bu kavramları dönüştürmeyi hedefliyor gibi görünmekte. Blockchain bu değeri internetten farklı olarak denetlenebilir, şeffaf, sabit ve güvenli olarak yapıyor. Ancak bu teknolojinin sahip olduğu potansiyel ve uygulama alanlarının ne olduğuna dair birçok fikir ayrılığı bulunmakta. Deloitte bu raporuyla Blockchain’in ne olduğunu gelecekte şekillenecek Blockchain ekosistemini, bu teknolojiye katkıda bulun unsurları ve önündeki engelleri açıklarken şirketler için potansiyel uygulama alanlarını da ortaya koyuyor.

 

Blockchain: Teknik bir öncül
Faydalı buldunuz mu?