Görüşler

Teknoloji sektöründe kognitif teknolojiler

Yapay zekâ, teknoloji sektörü oyuncuları tarafından artık bilim kurgu veya potansiyelini kanıtlayamayan pahalı Ar-Ge çabaları olarak görülmüyor. Teknoloji sektörünün bu teknolojilere ilgisi artıyor. Lider şirketler kognitif teknolojileri yeni pazar yaratmak; ürün/hizmetlerini geliştirmede kullanıyor

Yapay zekâ, teknoloji sektöründeki büyük oyuncular tarafından artık kesinlikle bilim kurgu veya potansiyelini kanıtlayamayan pahalı araştırma-geliştirme çabaları olarak görülmüyor. Aksine, bir gerçek dünya paradigma değişiminin ortasındayız. Yapay zekâ olarak bilinen bilimsel disiplinden (ve çeşitli alt disiplinlerinden) bir dizi uygulamalı kognitif teknolojilere doğru on yıllık geçişin son aşamalarını yaşıyoruz.

Teknoloji sektörünün bu teknolojilere ilgisi son yıllarda yüksek düzeyde artmıştır. Ağ şirketleri, yarı iletken üreticileri, donanım şirketleri, BT sağlayıcıları, yazılım geliştiricileri, internet sektörü oyuncuları gibi neredeyse bütün teknoloji alt sektörlerinde, bu alanda faaliyetlerin oldukça arttığı görülmektedir. Aslında, yapay zekâya yatırım yapma yarışı “silikon vadisinin en yeni yarışı” olarak tanımlanıyor. 2012’den beri kognitif teknoloji şirketleri, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili teknoloji sektörü içinde 100 civarında birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşmiştir. Birleşme ve satın alma faaliyetlerinde yaşanan bu hareket, endüstrinin konuya ilgisini gösteren tek işaret değildir. Yalnızca birkaç sene öncesinde ortaya çıkmış olan yeni yetkinliklerin çoğu, günümüzde olgunlaşmış, “demokratikleşerek” iş ortamında uygulamaya daha uygun hale gelmiştir. Sonuç olarak, lider şirketler kognitif teknolojileri kendilerine yeni pazarlar yaratmak için kullandıkları gibi, mevcut ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek için de kullanıyorlar.

İlginç olan, sektördeki liderlerin iddialı eylemlerinin, endüstri çapında bu teknolojiklerin büyük çapta adaptasyonunu yansıtmamasıdır. Birçok teknoloji sektörü şirketinin daha hala dikkatini, kognitif teknolojilerin sektörü nasıl değiştireceği ve bu teknolojileri—kendilerinin veya rakiplerinin— stratejilerinde ve operasyonlarında nasıl uygulayabilecekleri konusuna çevirmeleri gerekmektedir.

Liderlerin bu konuları daha iyi anlamalarına yardım etmek için, bu rapor üç bakış açısı sunmaktadır. İlk olarak, hangi kognitif teknoloji yetkinliklerinin en çok ilgi çektiğini belirlemek için son zamanlarda gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemleri incelenmektedir. İkinci olarak, IBM Watson Grubu ve Alphabet/Google örnekleriyle, kognitif teknolojilerin şirketlerin gelecekte rekabet etmelerine yardım ederek iş modellerini nasıl dönüştürdüğü ortaya konmaktadır. Ayrıca, teknoloji şirketlerinin pazardaki fırsatları takip etmek için kullandıkları iki temel yaklaşıma odaklanılmaktadır: kognitif teknoloji geliştirme platformu ve hizmet olarak kognitif teknoloji platformu (PaaS).  Büyük ve orta büyüklükte teknoloji şirketleri için pazarda faaliyet gösterme yaklaşımlarının tartışılması ile birlikte sadece teknoloji sektörü şirketleri için değil, ayrıca herhangi bir endüstride faaliyet gösteren ve kognitif teknolojilerin potansiyelini keşfetmek isteyen teknolojiyi kullanan firmalar için de sonraki adımlara yer verilerek rapor sonuçlandırılmaktadır.

 

Şirketler neden kognitif teknolojileri benimsiyor

İş modeli dönüşümüne giden yol

Teknoloji şirketleri kognitif teknolojileri neden bu kadar agresif bir şekilde uyguluyorlar? Araştırmalar, uzun dönemde üstün performans sergileyen şirketlerin iki ayırt edici özelliğe sahip olduğunu gösteriyor: bu şirketler kendilerini fiyat yerine yarattıkları değer ile farklılaştırma eğilimindeler ve masrafları kısmadan önce gelirlerini artırmayı amaçlıyorlar. Dolayısıyla araştırma, şirketlerin kognitif teknolojilere yapılacak önemli yatırımları önceliklendirerek, yeni veya daha iyi ürünler veya hizmetler aracılığıyla değer yaratarak masraflarını azaltmak yerine gelirlerini artırmayı amaçladıklarını gösteriyor. Bu şirketler kognitif teknolojileri daha fazla gelir ve pazar payı elde etmenin ötesinde, gelecekte daha etkin rekabet edebilmek için kendilerini yeniden yapılandırmalarının, yani iş modellerini dönüştürmenin bir yolu olarak görüyorlar.

Aslında en çarpıcı bulgu, teknoloji şirketlerinin hacim artırmak ve gelir sağlamak için kognitif teknolojileri kullanarak yeni iş birimleri oluşturmayı sadece üründe inovasyon için değil yapısal, operasyonel, süreç ve iş modeli inovasyonları için de yapmaları. Bu yeni birimler ayrıca ana şirketin zamanla mimarisini dönüştürmek için de tasarlanıyor. Bu tarz bir yeniden yapılandırma yanındaki birçok dikey endüstri ve pazarla birlikte teknoloji sektörünü tamamen kökten değiştirmede k­ognitif teknolojilerin potansiyelinin altını çizmektedir. 

Teknoloji sektöründe kognitif teknolojiler
Faydalı buldunuz mu?