Görüşler

Dijital Eğitim 2.0: İçerikten Bağlantılara

Entegre yeni-nesil teknolojiler öğrencilerin hayatları boyunca eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olur ve üç amaca hizmet eder: öğrencilerin becerilerini geliştirmek, eğitime yapılan yatırımın geri dönüşünü artırmak ve öğrencilerin yenilikçi ve girişimci olmalarını sağlamak.

Entegre yeni-nesil teknolojiler öğrencilerin hayatları boyunca eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olur ve üç amaca hizmet eder: öğrencilerin becerilerini geliştirmek, eğitime yapılan yatırımın geri dönüşünü artırmak ve öğrencilerin yenilikçi ve girişimci olmalarını sağlamak. Eğitim teknolojileri sağlayıcılarının odaklarını içeriği dijitalleştirmekten çok bağlantıları kurmaya yöneltmeleri gerekecek.

Dijital eğitimin “ilk dalgası” online dersler, dijital kütüphaneler, oyunlar ve aplikasyonlar gibi eğitim içeriklerini dijital formatta oluşturma, paylaşma ve bu içeriklere erişme üzerine yoğunlaştı. Öğretici içeriğin dijital hale getirilmesi, okullara cihazların götürülmesi ve bir seferlik bağımsız öğrenme aplikasyonları, sınıflara teknolojiyi getirmeye yönelik ilk adımlardı. Eğitimi dijital hale getirmeye yönelik ilk çabalara rağmen, ilköğretim, yükseköğrenim ve sonrası halen üç ana sorunla yüz yüze: yetenek eksikleri; eğitim yatırımlarının düşük geri dönüşü ve yenilikçilik, girişimcilik ve istihdam yaratma ihtiyacı. 

Devletin, okulların ve şirketlerin “bağlantılı eğitime/öğretime” olan talebi, dijital eğitimin “ikinci dalgası” ile karşı karşıya olacağımızı gösteriyor. Entegre yeni nesil teknolojiler her yaştan ve geçmişten tüm öğrencilerin tüm hayatları boyunca sınıf içinde ve dışında eğitime devam etmelerini kolaylaştıracak.

Bu teknolojiler değişimi tetikleyen üç ihtiyaca da çözüm sağlamaktadır: öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesi, eğitime yapılan yatırımın geri dönüşünün artırılması ve öğrencilerin daha inovatif ve girişimci olmalarının sağlanması. Bu zorluklara cevap verebilmek için eğitim teknolojileri sağlayıcıları odaklarını içeriği dijitalleştirmekten bağlantıları kurmaya çevirmeliler. 

Dijital Eğitim 2.0: İçerikten Bağlantılara
Faydalı buldunuz mu?